Preparation for Embryo Transfer,การเตรียมตัวก่อนย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก,移植胚胎前的准备

การเตรียมตัวก่อนย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก

การทำอิ๊กซี่ ราคา

สำหรับการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกควรมีการเตรียมตัวและขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ปรึกษาแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อม โดยการอัลตร้าซาวนด์ทางช่องคลอดและตรวจวิเคราะห์เลือด
  2. ควรมาพบแพทย์ในวันที่ 2-3 ของการมีประจำเดือน เพื่อประเมินโพรงมดลูกและเริ่มรับประทานยาฮอร์โมนตามคำสั่งของแพทย์
  3. แพทย์จะนัดติดตามอาการราว 10 วัน หลังรับประทานยาฮอร์โมน ด้วยการอัลตร้าซาวด์และตรวจวิเคราะห์ผลฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ 1.รอบธรรมชาติ และ 2.รอบใช้ยาทดแทน

3.1 กรณีที่เยื่อบุโพรงมดลูกยังไม่เหมาะสมต่อการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก แพทย์จะให้ปรับขนาดยาฮอร์โมนแล้วนัดมาติดตามอาการอีกครั้ง

3.2 กรณีที่เยื่อบุโพรงมดลูกเหมาะสมแก่การย้ายตัวอ่อนแล้ว แพทย์จะมีคำสั่งการรักษาโดยมีทั้งยารับประทานและยาที่สอดใส่ทางช่องคลอด เพื่อเตรียมเยื่อบุโพรงมดลุกก่อนถึงวันที่ย้ายตัวอ่อน 5 วัน

  1. หลังจากนั้นแพทย์จะนัดวันและเวลาในการย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง

ขั้นตอนการย้ายตัวอ่อน ( Embryo Transfer )

  1. กลั้นปัสสาวะประมาณ 1 ช.ม.ก่อนถึงเวลาย้ายตัวอ่อน
  2. แพทย์จะอัลตร้าซาวนด์บริเวณหน้าท้องเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการฝังตัวอ่อน
  3. Embryologist จะนำตัวอ่อนให้แพทย์เพื่อย้ายตัวอ่อนลงที่ตำแหน่งที่แพทย์ตั้งไว้
  4. หลังใส่ตัวอ่อนแพทย์จะสอดยาเข้าทางช่องคลอด
  5. ให้ผู้ป่วยนอนพักหลังใส่ตัวอ่อนประมาน 15 – 60 นาที
  6. แพทย์สั่งยาการพยุงการตั้งครรภ์ก่อนกลับบ้าน และนัดเจาะเลือดตรวจการตั้งครรภ์ในวันที่ 10 หลังการย้ายตัวอ่อน

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/การเตรียมตัวก่อนย้าย

Related Posts