การเลี้ยงตัวอ่อนระบบปิด (Close system) คืออะไร?

การเลี้ยงตัวอ่อนระบบปิด (Close system) คืออะไร?

 

การเลี้ยงตัวอ่อน (Embryo culture system) อาจแบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ

1. ระบบเปิด (Open system) เป็นการเลี้ยงตัวอ่อนในหลอดทดลองหรือในจานเพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Plate) โดยน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนมีการสัมผัสโดยตรงกับบรรยากาศในตู้เลี้ยงตัวอ่อน

2. ระบบปิด (Close system) เป็นการเลี้ยงตัวอ่อนในหยดน้ำยาขนาดเล็กที่คลุมด้วย Culture oil

ซึ่งการเลี้ยงตัวอ่อนในระบบปิดมีข้อดี คือ

1. Culture oil จะเป็นตัวแยกหยดน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนไม่ให้สัมผัสกับเชื้อโรค และอนุภาคต่างๆ ที่อาจล่องลอยอยู่ในบรรยากาศของตู้เลี้ยงตัวอ่อน
2. ช่วยป้องกันการระเหยของน้ำในหยดน้ำยา
3. ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยออกจากน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนช้าลง (CO2 diffusion)
4. เพิ่มความเสถียรของอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และ ความเข้มข้น (Osmolarity)
5. ช่วยดูดซับสารพิษ (lipid-soluble toxin) ที่อาจมีอยู่ในน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนออกไป

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

การทำอิ๊กซี่ ราคา

Related Posts