กิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เบื้องต้น

Prime Fertility Clinic ได้จัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ (AED) ประจำปี 2565 ให้กับ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ พยาบาล และพนักงานในคลินิก

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วรท ธัญญะกิจไพศาล วิสัญญีแพทย์ Certified CPR instructor โรงพยาบาลสมิติเวช Chinatown และ นายแพทย์ศรัณย์ ศรีวสุธา วิสัญญีแพทย์ ที่มาบรรยายให้ความรู้ และมีการฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างทักษะ และเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วย

และขอขอบคุณบริษัท N Health ในการสนับสนุน คลาสอบรมครั้งนี้ด้วยค่ะ

ทั้งนี้บุคลากรทุกคนในคลินิกต้องผ่านการฝึกอบรม Basic Life Support และจัดขึ้นทุกปีตามมาตรฐาน JCI

Related Posts