ความแตกต่างของ IVF กับ ICSI

การทำ IVF หรือเด็กหลอดแก้ว และการทำ ICSI หรืออิ๊กซี่ เป็นเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์ที่มีขั้นตอนใกล้เคียงกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่ อิ๊กซี่จะมีการเพิ่มขั้นตอนของการใช้เข็มฉีดอสุจิที่คัดเลือกแล้วเข้าไปในไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ ส่วน IVF จะเทอสุจิจำนวนหนึ่งลงไปในจานที่มีไข่อยู่ และให้อสุจิเจาะไข่เพื่อปฏิสนธิเอง

หลังจากนั้นก็จะทำตามขั้นตอนปกติคือนำไข่ที่ผสมแล้วไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการจนได้ตัวอ่อนที่แข็งแรง แล้วจึงนำตัวอ่อนฉีดกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวที่มดลูกและเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไป

Your Comment:

Related Posts