ฉลอง 1 ปี Prime Fertility Clinic

รวมภาพความประทับใจในงาน “ 1st Anniversary PRIME FERTILITY CLINIC ” ฉลองครบรอบ 1 ปี Prime Fertility Clinic ณ โรงแรม Landmark เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา งานนี้สองผู้บริหาร น.พ.พูนเกียรติ ปัญญามิตร CEO and Medical Director และ คุณปรียานุช ชุมพลกูลวงศ์ CFO Prime Fertility Clinic ได้ร่วมพูดคุยสรุปผลงานในหนึ่งปีที่ผ่านมา รวมถึงทิศทางเพื่อความสำเร็จในปีต่อ ๆ ไปของบริษัท

หลังจากนั้นมีการเลี้ยงฉลองที่ห้องอาหาร Atrium อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมีคุณสมบัติ ปัญญามิตร กรรมการที่ปรึกษาบริษัท ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมกับทีมงานในโอกาสพิเศษนี้ด้วย
https://www.primefertilitycenter.com/ฉลอง-1-ปี-prime-fertility-clinic

Related Posts