ฉีดยากระตุ้นไข่เยอะๆ จะเป็นอะไรไหม?

 

การฉีดยากระตุ้นไข่เยอะๆ มีผลอย่างไรบ้างนั้น ก็ต้องขอแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

  1. ผลในระยะกระตุ้นไข่
    คือช่วงการกระตุ้นไข่ การฉีดยากระตุ้นไข่เยอะๆ นั้นอาจมีผลข้างเคียงในกรณีที่มีไข่จำนวนมาก เช่น มีอาการที่เกิดจากการมีฮอร์โมนเยอะ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ท้องอืด คัดตึงเต้านม ตกขาว เป็นมูกใสๆ ทางช่องคลอดเพิ่มมากขึ้น
  2. ผลในระยะยาว
    การฉีดยากระตุ้นไข่เยอะๆ นั้น การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ได้บอกว่าไม่มีผลในการเพิ่มโอกาสการเข้าสู่วัยทองเร็วขึ้น รวมไปถึงไม่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านม, มะเร็งมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก, หรือรังไข่ถูกกระตุ้นเกินเกณฑ์ (OHSS)

ดังนั้นการฉีดยากระตุ้นไข่เยอะๆ นั้น ไม่ได้มีผลหรือเป็นอันตรายในระยะยาวนั้นเองค่ะ

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

ICSI การทำอิ๊กซี่ การทำอิ๊กซี่ หรือ Intracytoplasmic sperminjection (ICSI) เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งขั้นตอนคล้ายกับการทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF แต่การทำอิ๊กซี่จะมีความแตกต่างคือ อิ๊กซี่เป็นการนำเอาอสุจิที่ผ่านการคัดเลือกที่ดีที่สุดหนึ่งตัวผสมต่อไข่ที่อยู่ในระยะที่เหมาะสมในการปฏิสนธิหนึ่งใบ โดยการใส่อสุจิเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง กระบวนการนี้จะต้องมีการกระตุ้นไข่ด้วยยาฮอร์โมนเพื่อให้ได้ไข่จำนวนหลายใบ และยังให้ผลการปฏิสนธิเป็นที่น่าพึงพอใจ ช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิหรือการปฏิสนธิแบบผิดปกติอันเนื่องมาจากไข่และอสุจิ เช่น การเกิดการผสมด้วยอสุจิหลายตัว, อสุจิไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่เพื่อเข้ามาปฏิสนธิได้ เป็นต้น หลังจากนั้นตัวอ่อนจะถูกนำไปเพาะเลี้ยงในภาวะที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการตัวอ่อน แล้วจึงนำตัวอ่อนฉีดกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวที่มดลูกและเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไป

คู่สมรสที่ควรรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการทำ ICSI
1. ฝ่ายหญิงมีอายุค่อนข้างมาก (มากกว่า 35 ปี)
2. ฝ่ายหญิงมีภาวะท่อนำไข่ตีบตันทั้งสองข้าง
3. ฝ่ายหญิงมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่อนข้างรุนแรง
4. ฝ่ายหญิงมีการทำงานของฮอร์โมนรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง หรือโรคถุงน้ำรังไข่ (PCOS)
5. ฝ่ายชายมีอสุจิผิดปกติรุนแรง ทั้งทางด้านรูปร่าง ความสามารถในการเคลื่อนที่ รวมถึงจำนวนของอสุจิด้วย
6. ฝ่ายชายที่เป็นหมันหรือทำหมัน แต่ยังคงมีการสร้างอสุจิและสามารถนำอสุจิออกมาได้จาก วิธีการผ่าตัด เช่น การทำ PESA, TESA, TESE เป็นต้น
7. คู่สามีภรรยาที่เคยไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายด้วยวิธี IVF
8. คู่สามีภรรยาที่ต้องการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมด้วยของตัวอ่อน

IUI การฉีดเชื้อผสมเทียม
การฉีดเชื้อผสมเทียม หรือ IUI (Intra – uterine insemination) คือการนำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ วิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่ทำร่วมกับการกระตุ้นการตกไข่ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่ ตรวจติดตามด้วยการทำอัลตร้าซาวนด์ เมื่อขนาดของถุงไข่เจริญเต็มที่ก็ฉีดยากระตุ้นให้ไข่สุกและเกิดการตกไข่ตามมา โดยจะสามารถคาดคะเนวันตกไข่ได้แม่นยำมากขึ้น และนัดให้มารับการฉีดน้ำเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมจากห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วเข้าไปสู่โพรงมดลูก

คู่สมรสที่ควรรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการฉีดเชื้อผสมเทียม
1. คู่สามีภรรยาที่ไม่ทราบสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก
2. ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่ปกติอย่างน้อยหนึ่งข้าง เพื่อให้อสุจิว่ายไปพบเซลล์ไข่และเกิดปฏิสนธิได้
3. ฝ่ายหญิงมีความผิดปกติ เช่น ปากมดลูกตีบ (Cervical Stenosis)
4. ฝ่ายหญิงมีภาวะไข่ตกผิดปกติ
5. ฝ่ายชายอสุจิผิดปกติเล็กน้อย-ปานกลาง

ทำ ICSI ราคา มีบุตรยาก ทำอิ๊กซี่ ราคา ฝากไข่ 2566 ทำอิ๊กซี่ โปรโมชั่น

Related Posts