ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี Prime Fertility Clinic

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา Prime Fertility Clinic ได้จัดพิธีทำบุญ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ซึ่งนำทีมโดย นายแพทย์พูนเกียรติ ปัญญามิตร CEO & Medical Director, คุณปรียานุช ชุมพลกูลวงศ์ CFO และแพทย์หญิงวิภาวี เหลืองตั้งวโรดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรือง
Prime Fertility Clinic จะเดินหน้ารักษามาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นศูนย์บริการผู้มีบุตรยากที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับบริการ และส่งผลให้กับลูกค้าที่น่ารักของเราประสบผลสำเร็จกันถ้วนหน้าทุกท่านนะค

Related Posts