คุณกฤตพร (อายุ 28 ปี) และสามี ประสบปัญหามีลูกยาก พยายามมานานกว่า 1 ปีก็ยังไม่ท้อง แม้จะอายุไม่มากแต่กลับต้องประสบปัญหาไข่น้อย มีค่า AMH 0.8 เท่านั้น ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจเข้ามารับการรักษากับคุณหมอใหม่ ซึ่งคุณหมอก็ได้วางแผนการรักษาร่วมกับให้รับประทานวิตามินบำรุงร่างกายทั้งสองฝ่าย คุณกฤตพรกระตุ้นไข่ทั้งหมด 2 รอบ เพราะครั้งแรกได้ตัวอ่อนที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งในครั้งที่ 2 หลังจากผสมก็ได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มาถึง 4 ตัว และในที่สุดก็ตั้งครรภ์แฝดได้สำเร็จ แถมยังเป็นแฝด 3 ที่เกิดจากการแบ่งตัวในท้องด้วย

คุณพิมพ์อร (อายุ 31 ปี) และคุณสามี ปล่อยมานานเกือบ 2 ปี ทำ IUI มาแล้ว 1 ครั้งก็ยังไม่ท้อง เพราะฝ่ายชายมีน้ำเชื้อที่ต่ำกว่าเกณฑ์ คุณหมอเปิ้ล จึงได้ให้ยาบำรุงกลับไปทาน พร้อมปรับแผนการรักษา และเริ่มเข้าสู่กระบวนการ ICSI คุณพิมพ์อรได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มาถึง 2 ตัวด้วยกัน และสามารถตั้งครรภ์สำเร็จได้จากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณพัชรนันท์ (อายุ 37 ปี) และสามี หลังจากมีปัญหาเตรียมโพรงมดลูกยาก ใส่ตัวอ่อนแล้วไม่ท้อง จึงเปลี่ยนมาปรึกษาคุณหมอใหม่ เนื่องจากเตรียมโพรงมดลูกยากและไม่ตอบสนองต่อการรักษา ต้องผ่านการส่องกล้อง เปลี่ยนยา ใช้เทคนิคต่างๆ รวมแล้วกว่า 5 ครั้งด้วยกัน จนโพรงมดลูกหนาตัวพร้อมที่จะใส่ตัวอ่อน และในที่สุดคุณพัชรนันท์ก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณดวงนภา (อายุ 34 ปี) และ MR. STIG OLAV FOSSDAL ทั้งคู่ปล่อยมีบุตรมายาวนานถึง 4 ปี ก็ยังไม่ท้อง จึงตัดสินใจบินจากนอร์เวย์มารักษาที่ไพร์มซึ่งก็ได้คุณหมอเปิ้ล เป็นผู้ดูแลในครั้งนี้ สาเหตุพบว่าฝ่ายชายมีน้ำเชื้อที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องรับยาบำรุงกลับไปทานซึ่งผลลัพธ์ก็ดีขึ้นมาก ในส่วนของคุณดวงนภาได้ทำการกระตุ้นไข่ 1 ครั้ง สามารถเก็บไข่ได้ 25 ใบ และได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มาถึง 3 ตัว และสามารถตั้งครรภ์ลูกสาวโดยการใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว

คุณธัญญ์นภัส (อายุ 37 ปี) และคุณสามี พยายามมีลูฏมานานถึง 1 ปี และด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้น ปล่อยท้องธรรมชาติมานานก็ไม่ติด ทั้งคู่จึงเข้ามารับการรักษากับคุณหมอเปิ้ล คุณธัญญ์นภัสได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์มาถึง 3 ตัว และแม้ว่าก่อนการใส่ตัวอ่อนจะส่องกล้องพบติ่งเนื้อ แต่คุณหมอก็ได้ทำการตัดออกให้เรียบร้อย จนทำให้สามารถตั้งครรภ์ได้สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว

คุณอรทัย (อายุ 26 ปี) และ MR. EDY หลังจากปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ก็ยังไม่ท้อง ทั้งคู่ได้ตัดสินใจมาปรึกษากับคุณหมอเปิ้ล ที่ Prime Fertility Clinic ตรวจเบื้องต้นก็พบว่าฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้อที่น้อยกว่าเกณฑ์ คุณหมอจึงได้ให้วิตามินกลับไปทานบำรุงก่อนการเก็บน้ำเชื้อ ส่วนคุณอรทัยได้ตัวอ่อนผ่านเกณฑ์เพียงแค่ 1 ตัวเท่านั้น ก่อนการใส่ตัวอ่อนยังตรวจพบติ่งเนื้องอก ทำให้ต้องมีการตัดออกก่อนการเตรียมผนังมดลูก แต่ในที่สุดก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว

คุณดวงนภา (อายุ 34 ปี) และ MR. STIG OLAV FOSSDAL ทั้งคู่ปล่อยมีบุตรมายาวนานถึง 4 ปี ก็ยังไม่ท้อง จึงตัดสินใจบินจากนอร์เวย์มารักษาที่ไพร์มซึ่งก็ได้คุณหมอเปิ้ล เป็นผู้ดูแลในครั้งนี้ สาเหตุพบว่าฝ่ายชายมีน้ำเชื้อที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องรับยาบำรุงกลับไปทานซึ่งผลลัพธ์ก็ดีขึ้นมาก ในส่วนของคุณดวงนภาได้ทำการกระตุ้นไข่ 1 ครั้ง สามารถเก็บไข่ได้ 25 ใบ และได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มาถึง 3 ตัว และสามารถตั้งครรภ์ลูกสาวโดยการใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว

คุณปพิชญานันท์ (อายุ 37 ปี) และสามี ทั้งคู่เคยตั้งครรภ์แต่น้องหยุดการเจริญเติบโต พยายามมีลูกมานานกว่า 1 ปีไม่ท้อง จึงได้เดินทางมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ แม้จะผ่านการกระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้งแต่กลับได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ผ่านเกณฑ์เพียงหนึ่งเดียว และใส่ตัวอ่อนครั้งแรกก็ตั้งครรภ์เลย

คุณธนิพรรณ (อายุ 39 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกมานานเกือบ 5 ปี เคยทำ IUI มาแล้วถึง 3 ครั้งก็ยังไม่ท้อง จึงตัดสินใจมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ ฝั่งคุณธนิพรรณผ่านการกระตุ้นไข่ถึง 2 รอบ และได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ผ่านเกณฑ์เพียง 1 ตัวเท่านั้น และยังผ่านการเตรียมผนังมดลูกอีก 2 รอบ ก่อนเตรียมย้ายตัวอ่อน และในที่สุดก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

AB7B3238-DAB3-4A9E-9ED3-99D9DC279A0C
S__6553604-1
S__7094278
IMG_0480-1
S__6045698-1
คุณเกศริน
IMG_7457
IMG_1687
LINE_ALBUM_คุณอังสนา คุณวรพงศ์ วันฤกษ์ icsi_220404_5
S__44982283
015F2DD0-780B-4119-9953-C12EB6C08FEF
IMG_8256
IMG_7558
S__44425223
S__44613659
IMG_2644
6c67fa45dfe987ec83a60947a90272ec396409b
7026
LINE_ALBUM_คุณกนกอร ICSI ลูกชาย_220207_1
คุณชื่นกมล_210724
IMG_6888
คุณมุ
คุณยุ้ย
S__44425237
IMG_8009
9670
LINE_ALBUM_คุณวนิดา_211116
S__2785336
20211112111305_IMG_6695
คุณชินนารี รักปทุม_210724
คุณชื่นกมล_210724
LINE_ALBUM_ICSI คุณพิลาวรรณ์ โชคอัครสมิต_211215_2
คุณวิลาสินี-iui_210517
LINE_ALBUM_คุณปอ ภัทราวดี_211116
52091c726b0e55610ded3a058e47254aa3375ef_0
LINE_ALBUM_ICSI คุณ Thitaporn_๒๒๐๑๐๗_5
10235
IMG_7434
IMG_1816
S__2850840
IMG_1696
10001
คุณศศิธร-icsi-ลูกชาย_๒๑๐๔๒๗
คุณจรัสรัตน์-icsiboy_๒๑๐๔๒๗
LINE_ALBUM_รอล้าง_220305_1
IMG_8079
LINE_ALBUM_คุณขวัญภิรมย์ มณีอร - คุณธีรพล พลสา_211018_3
2
kt

คุณเกศรินคุณเกศรินคุณเกศรินคุณเกศรินคุณเกศรินคุณเกศรินคุณเกศริน

S__2785335
timeline_20220730_152327

คุณกนกพร (อายุ 31 ปี) และสามี แม้จะเคยมีบุตรมาแล้วแต่พอจะมีคนต่อไปกลับมีได้ยาก พยายามมานานกว่า 1 ปีก็ไม่ท้อง �...

IMG_6913
iuisuccess
9940
คุณมิรา พลศักดิ์_210716-1
Infertility, ICSI, ปัญหาภาวะผู้้มีบุตรยาก
คุณอริษา
คุณชมรัตน์_๒๑๐๑๑๘-scaled
S__44982287
k.pipe-icsi-แฝด_๒๑๐๒๒๒-scaled
คุณสุจิตราboy_๒๑๐๔๒๗
iuisuccess2
คุณอัจฉรา-แฝด-3-ไม่ทราบเพศ_๒๑๐๑๑๘-scaled
คุณดวงเนตร-ICSIboy_๒๑๐๔๒๐
คุณพัชรวรรณ-icsi-แฝดชาย_๒๑๐๒๐๕
คุณอรวรรณ-แฝดชาย_๒๑๐๔๑๐
คุณอัจฉรา แฝด 3 ไม่ทราบเพศ_210112_0
K.พรนภา-iui_๒๑๐๔๒๗
คุณอัจฉรา-icsiboy_๒๑๐๔๒๗
คุณแอ้-สะดวกลงรูปช่วง-JAN_๒๑๐๑๐๔
คุณสุพรรณี-boy_๒๑๐๔๒๗
S__3751947
คุณณฐลักษณ์-ICSI-แฝดชายหญิง_๒๑๐๑๒๒
success case 2_๒๐๐๑๑๕_0001
คุณฝน-ภัทราวดี_๒๑๐๔๒๗-scaled
k.สินีนาถ-icsi-ลูกสาว_๒๑๐๒๒๒
คุณสุรัสวดี
Infertility, มีลูกยาก, 治疗不孕不育症
IUI, Infertility problems, ปัญหาภาวะผู้มีบุตรยาก, 宫腔内受精
timeline_25630111_105121 AM
คุณเนตรทราย-แฝดชาย_210517
Infertility, มีลูกยาก, 治疗不孕不育症
คุณมติมน-แฝด3_๒๑๐๔๒๗
คุณณัฐนรี (นัด 23 มีนา)_๒๑๐๒๒๔_0
คุณเกื้อกูล_210724
คุณมดหมอ
IMG_6859
IMG_1799
คุณชินนารี-รักปทุม_210724
ล้างรูป-26112020_๒๑๐๑๑๑
LINE_ALBUM_คุณกานต์ชนก_211001
LINE_ALBUM_ศศิวิมล บัณฑิตวัฒนาวงศ์_210928
241162181_380386313810226_4737958067494757509_n
ICSI-SUCCESS_๒๑๐๑๑๑
คุณผึ้ง-ชญาดา-ลูกสาว-icsi_๒๑๐๒๐๖
S__10477571
คุณมิรา-พลศักดิ์_210716-1
LINE_ALBUM_คุณธิดารัตน์ icsi_220207
IMG_1616
LINE_ALBUM_คุณชัชญาภา icsi boy_211009
ล้างรูป-612021_๒๑๐๑๑๑
ล้างรูป-612021_๒๑๐๑๑๑_0
S__47497232
1
timeline_25630112_122203 PM
knui1
11
k.siraporn-ICSI-8weeks_๒๑๐๒๐๕-scaled
คุณเกศณี
k.pipe icsi แฝด_๒๑๐๒๒๒
DSC02441
16182
คุณสิริฤทัย ลูกชาย_๒๑๐๒๒๒
S__10477571
คุณณัฐนรี-นัด-23-มีนา_๒๑๐๒๒๔_0-1
k'kik_201019
คุณเกื้อกูล_210724
ประสบการณ์ทำอิกซี่ครั้งเดียวได้ลูกสาว-ENG
IMG_1487
LINE_ALBUM_คุณจีรภา ศิริมัช_211023
17622
k.สินีนาถ icsi ลูกสาว_๒๑๐๒๒๒
ล้างรูป-26112020_๒๑๐๑๑๘
AB7B3238-DAB3-4A9E-9ED3-99D9DC279A0C S__6553604-1 S__7094278 IMG_0480-1 S__6045698-1 คุณเกศริน IMG_7457 IMG_1687 LINE_ALBUM_คุณอังสนา คุณวรพงศ์ วันฤกษ์ icsi_220404_5 S__44982283 015F2DD0-780B-4119-9953-C12EB6C08FEF IMG_8256 IMG_7558 S__44425223 S__44613659 IMG_2644 6c67fa45dfe987ec83a60947a90272ec396409b 7026 LINE_ALBUM_คุณกนกอร ICSI ลูกชาย_220207_1 คุณชื่นกมล_210724 IMG_6888 คุณมุ คุณยุ้ย S__44425237 IMG_8009 9670 LINE_ALBUM_คุณวนิดา_211116 S__2785336 20211112111305_IMG_6695 คุณชินนารี รักปทุม_210724 คุณชื่นกมล_210724 LINE_ALBUM_ICSI คุณพิลาวรรณ์ โชคอัครสมิต_211215_2 คุณวิลาสินี-iui_210517 LINE_ALBUM_คุณปอ ภัทราวดี_211116 52091c726b0e55610ded3a058e47254aa3375ef_0 LINE_ALBUM_ICSI คุณ Thitaporn_๒๒๐๑๐๗_5 10235 IMG_7434 IMG_1816 S__2850840 IMG_1696 10001 คุณศศิธร-icsi-ลูกชาย_๒๑๐๔๒๗ คุณจรัสรัตน์-icsiboy_๒๑๐๔๒๗ LINE_ALBUM_รอล้าง_220305_1 IMG_8079 LINE_ALBUM_คุณขวัญภิรมย์ มณีอร - คุณธีรพล พลสา_211018_3 2 kt S__2785335 timeline_20220730_152327 IMG_6913 iuisuccess 9940 คุณมิรา พลศักดิ์_210716-1 Infertility, ICSI, ปัญหาภาวะผู้้มีบุตรยาก คุณอริษา คุณชมรัตน์_๒๑๐๑๑๘-scaled S__44982287 k.pipe-icsi-แฝด_๒๑๐๒๒๒-scaled คุณสุจิตราboy_๒๑๐๔๒๗ iuisuccess2 คุณอัจฉรา-แฝด-3-ไม่ทราบเพศ_๒๑๐๑๑๘-scaled คุณดวงเนตร-ICSIboy_๒๑๐๔๒๐ คุณพัชรวรรณ-icsi-แฝดชาย_๒๑๐๒๐๕ คุณอรวรรณ-แฝดชาย_๒๑๐๔๑๐ คุณอัจฉรา แฝด 3 ไม่ทราบเพศ_210112_0 K.พรนภา-iui_๒๑๐๔๒๗ คุณอัจฉรา-icsiboy_๒๑๐๔๒๗ คุณแอ้-สะดวกลงรูปช่วง-JAN_๒๑๐๑๐๔ คุณสุพรรณี-boy_๒๑๐๔๒๗ S__3751947 คุณณฐลักษณ์-ICSI-แฝดชายหญิง_๒๑๐๑๒๒ success case 2_๒๐๐๑๑๕_0001 คุณฝน-ภัทราวดี_๒๑๐๔๒๗-scaled k.สินีนาถ-icsi-ลูกสาว_๒๑๐๒๒๒ คุณสุรัสวดี Infertility, มีลูกยาก, 治疗不孕不育症 IUI, Infertility problems, ปัญหาภาวะผู้มีบุตรยาก, 宫腔内受精 timeline_25630111_105121 AM คุณเนตรทราย-แฝดชาย_210517 Infertility, มีลูกยาก, 治疗不孕不育症 คุณมติมน-แฝด3_๒๑๐๔๒๗ คุณณัฐนรี (นัด 23 มีนา)_๒๑๐๒๒๔_0 คุณเกื้อกูล_210724 คุณมดหมอ IMG_6859 IMG_1799 คุณชินนารี-รักปทุม_210724 ล้างรูป-26112020_๒๑๐๑๑๑ LINE_ALBUM_คุณกานต์ชนก_211001 LINE_ALBUM_ศศิวิมล บัณฑิตวัฒนาวงศ์_210928 241162181_380386313810226_4737958067494757509_n ICSI-SUCCESS_๒๑๐๑๑๑ คุณผึ้ง-ชญาดา-ลูกสาว-icsi_๒๑๐๒๐๖ S__10477571 คุณมิรา-พลศักดิ์_210716-1 LINE_ALBUM_คุณธิดารัตน์ icsi_220207 IMG_1616 LINE_ALBUM_คุณชัชญาภา icsi boy_211009 ล้างรูป-612021_๒๑๐๑๑๑ ล้างรูป-612021_๒๑๐๑๑๑_0 S__47497232 1 timeline_25630112_122203 PM knui1 11 k.siraporn-ICSI-8weeks_๒๑๐๒๐๕-scaled คุณเกศณี k.pipe icsi แฝด_๒๑๐๒๒๒ DSC02441 16182 คุณสิริฤทัย ลูกชาย_๒๑๐๒๒๒ S__10477571 คุณณัฐนรี-นัด-23-มีนา_๒๑๐๒๒๔_0-1 k'kik_201019 คุณเกื้อกูล_210724 ประสบการณ์ทำอิกซี่ครั้งเดียวได้ลูกสาว-ENG IMG_1487 LINE_ALBUM_คุณจีรภา ศิริมัช_211023 17622 k.สินีนาถ icsi ลูกสาว_๒๑๐๒๒๒ ล้างรูป-26112020_๒๑๐๑๑๘

คุณมุธทารัตน์ (อายุ 37 ปี) และคุณสามี พบเนื้องอกในมดลูกหลายก้อน ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจมาปรึกษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอใหม่ ตรวจเบื้องต้นก็พบว่าเนื้องอกอยู่รอบมดลูก สามารถตั้งครรภ์ได้ เมื่อเข้าสู่กระบวนการ ICSI ก็ได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวด้วยเท่านั้น แต่ก็ต้องพบกับปัญหาอีกครั้ง เนื่องจากโพรงมดลูกนั้นหนากว่าเกณฑ์และมีน้ำ คุณมุธทารัตน์จึงต้องผ่านการเตรียมผนังมดลูกถึง 2 ครั้ง จนในที่สุดก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จ

คุณภคพร (อายุ 40 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกมานานกว่า 4 ปี ทั้งเคยผ่านการทำ IUI มาแล้ว 2 ครั้ง และทำ ICSI มาแล้วอีก 1 ครั้งก็ยังไม่ท้อง ทั้งคู่ตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่รักษามาที่ Prime Fertility Clinic และหลังจากได้ปรึกษากับคุณหมอเปิ้ล เบื้องต้นก็พบว่าฝ่ายชายมีปัญหาที่น้ำเชื้อและฝ่ายหญิงก็เป็น PCOS คุณภคพรได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวเท่านั้น แต่การใส่ตัวอ่อนและตั้งครรภ์ครั้งแรกนั้นตัวอ่อนกลับไม่โตต่อ ทั้งคู่ตัดสินใจสู้ต่ออีกครั้งและใส่ตัวอ่อนในรอบที่ 2 จนสามารถตั้งครรภ์สำเร็จ

คุณกนกพร (อายุ 31 ปี) และสามี แม้จะเคยมีบุตรมาแล้วแต่พอจะมีคนต่อไปกลับมีได้ยาก พยายามมานานกว่า 1 ปีก็ไม่ท้อง ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจเดินทางมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ ตรวจเบื้องต้นพบว่าฝ่ายชายน้ำเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ ฝั่งคุณกนกพรได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มา 4 ตัวด้วยกัน แต่ในการใส่ตัวอ่อนครั้งแรกนั้นตัวอ่อนกลับไม่โตต่อ คุณกนกพรจึงต้องเตรียมผนังมดลูกใหม่และใส่ตัวอ่อนอีกครั้งจนสามารถตั้งครรภ์สำเร็จ

คุณอภิสรา (อายุ 36 ปี) ด้วยความที่อายุมากขึ้นจึงตัดสินใจมาปรึกษากับคุณหมอเปิ้ล ที่ Prime Fertility Clinic ส่วนสามีพบว่ามีน้ำเชื้อที่ต่ำกว่าเกณฑ์ คุณหมอจึงให้ยาบำรุงไปรับประทานก่อนการมาเก็บน้ำเชื้อ พอเริ่มเข้าสู่กระบวนการคุณอภิสราได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์มา 2 ตัวด้วยกัน แต่เมื่อเตรียมผนังมดลูกและใส่ตัวอ่อนครั้งแรกกลับไม่สามารถตั้งครรภ์สำเร็จได้ คุณหมอจึงปรับแผนการรักษาและให้กลับมาเตรียมผนังมดลูกเพื่อให้พร้อมใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง จนในที่สุดก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จ

คุณณัฐชยา (อายุ 38 ปี) และสามี หลังจากที่ได้ปรึกษากับคุณหมอใหม่ คุณหมอก็ได้วางแผนการรักษาและเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการทำ ICSI คุณณัฐชยาได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มาเพียง 2 ตัวเท่านั้น ซึ่งก่อนใส่ตัวอ่อนมีการส่องกล้องพบติ่งเนื้องอก คุณหมอก็ได้ทำการตัดออกให้เรียบร้อย และในที่สุดคุณณัฐชยาก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณรวิภา (อายุ 31 ปี) ด้วยความที่อายุเริ่มเยอะขึ้นจึงตัดสินใจมาปรึกษาภาวะมีบุตรยาก กับคุณหมอเปิ้ล คุณรวิภาได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพียง 2 ตัวเท่านั้น ถึงแม้จะได้ตัวอ่อนแล้วก็ยังไม่พร้อมใส่เพราะผนังมดลูกไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องเตรียมผนังมดลูกถึง 2 รอบด้วยกัน เมื่อเตรียมผนังมดลูกผ่านแล้ว คุณรวิภาก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณศศิธร และสามี พยายามมีลูกมานานกว่า 4 ปีก็ยังไม่ท้อง จึงมาปรึกษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอใหม่ ตรวจเบื้องต้นพบว่าฝ่ายชายน้ำเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ คุณหมอจึงวางแผนการรักษาและให้วิตามินไปทานบำรุงร่างกายก่อนการมาเก็บเชื้อ ฝั่งคุณศศิธรผ่านกระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้ง และในที่สุดคุณศศิธรก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณพัทธ์ศิกานต์ (อายุ 38ปี) และสามี แม้ว่าจะเคยมีบุตรมาแล้ว 1 คน แต่จะมีคนต่อไปกลับมีได้ยาก พยายามมานานกว่า 7 ปี ก็ยังไม่ท้อง ทั้งคู่จึงตัดสินใจมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ เบื้องต้นก็พบว่าฝ่ายชายน้ำเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ ฝั่งคุณพัทธ์ศิกานต์ได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์เพียงตัวเดียวเท่านั้น ก่อนใส่ตัวอ่อนก็ต้องผ่านการเตรียมผนังมดลูกถึง 2 ครั้ง และในที่สุดคุณพัทธ์ศิกานต์ก็ตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณอรนิดา (อายุ 33 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกมานานกว่า 2 ปีไม่ท้อง แม้จะเคยเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล และหันไปกินยาจีนก็ยังไม่สำเร็จ ทั้งคู่จึงตัดสินใจมาปรึกษากับคุณหมอเปิ้ล เบื้องต้นก็พบว่าฝ่ายชายน้ำเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ คุณหมอจึงวางแผนการรักษาและแนะนำวิตามินบำรุงไปทานก่อนกลับมาเก็บเชื้อ ฝั่งคุณอรนิดาก็ได้ตัวอ่อนผ่านเกณฑ์หมดทั้ง 4 ตัว และก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณประภาภรณ์ (อายุ 36 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกมานานกว่า 2 ปีไม่ท้อง จึงตัดสินใจมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ ที่ Prime Fertility Clinic กระตุ้นไข่ครั้งแรกได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ 1 ตัว แต่กลับไม่สามารถตั้งครรภ์สำเร็จได้ คุณหมอจึงปรับแผนการรักษาและให้คุณประภาภรณ์พักร่างกายแล้วกลับมากระตุ้นไข่ในรอบที่ 2 ซึ่งครั้งนี้ก็ได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัวด้วยกัน และในที่สุดคุณประภาภรณ์ก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำ ICSI

คุณอัจฉรา (อายุ 40 ปี) และสามี MR. ROBERT หลังจากพยายามมีลูกมานานถึง 5 ปี แม้เคยผ่านการทำ IUI มาแล้วถึง 2 ครั้งก็ยังไม่ท้อง ด้วยอายุที่เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทั้งคู่มองหาสถานที่รักษาจนได้มาเจอ Prime Fertility Clinic และได้พูดคุยปรึกษากับคุณหมอเปิ้ล พญ.วิภาวี เหลืองตั้งวโรดม เบื้องต้นก็พบว่าฝ่ายชายน้ำเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ คุณหมอจึงได้ให้วิตามินไปทานบำรุงก่อนมาเก็บเชื้อ และฝ่ายหญิงได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์เพียง 1 ตัวเท่านั้น และในที่สุดคุณอัจฉราก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำ ICSI ในครั้งเดียว

คุณวิจิตรา (อายุ 42 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกมานานกว่า 6 ปี และเคยทำ IUI มาก่อนหน้านี้ถึง 2 ครั้งก็ยังไม่ท้อง ทั้งคู่เลยตัดสินใจเดินทางมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ ที่ Prime Fertility Clinic แล้วจึงเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการทำ ICSI และจากที่รอคอยมานานในที่สุดคุณวิจิตราก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณกาญจนา (อายุ 42 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกมานาน 5 ปี และเคยทำ ICSI มาก่อนหน้านี้ถึง 2 ครั้งก็ยังไม่ท้อง ทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินทางจากเชียงใหม่ มาที่ Prime Fertility Clinic และได้ปรึกษากับคุณหมอใหม่ ตรวจเบื้องต้นพบว่าฝ่ายชายน้ำเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ คุณหมอจึงให้ทานวิตามินบำรุงก่อนการมาเก็บน้ำเชื้อ เมื่อเข้าสู่กระบวนการคุณกาญจนาก็ได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพียงตัวเดียวเท่านั้น และก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณชนนิกานต์ (อายุ 38 ปี) และสามี พยายามมีลูกมานานกว่า 1 ปีไม่ท้อง ด้วยอายุที่เข้าใกล้เลข 4 จึงตัดสินใจเดินทางมาปรึกษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอใหม่ ที่ Pirme Fertility Clinic ตรวจเบื้องต้นพบว่าฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อยกว่าเกณฑ์ จึงให้ทานวิตามินบำรุงก่อนการมาเก็บเชื้อ ส่วนฝั่งคุณชนนิกานต์ เก็บไข่ ผสม และเลี้ยงตัวอ่อนไปถึงระยะ Blastocyst 8 ตัว ส่งตรวจโครโมโซมทั้งหมดและได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์มา 4 ตัว และก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียวเลยว

คุณนริศรา (อายุ 32 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกมานานก็ยังไม่ท้อง เนื่องจากฝ่ายชายเคยทำเคมีบำบัดมา จึงตัดสินใจมาปรึกษาภาวะมีบุตรยาก ที่ Prime Fertility Clinic เมื่อได้ปรึกษากับคุณหมอใหม่ เบื้องต้นก็พบว่าฝ่ายชายคุณภาพน้ำเชื้อน้อยกว่าเกณฑ์ ส่วนฝ่ายหญิงต้องกระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้ง และได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ในครั้งแรก 2 ตัว และครั้งที่ 2 อีก 5 ตัวค่ะ และคุณนริศราก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำ ICSI ด้วยการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณพิชยา (อายุ 41 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกมานานกว่า 1 ปี และเคยทำ IUI มาแล้ว 1 ครั้งก็ยังไม่ท้อง แม้จะเคยตั้งครรภ์เองธรรมชาติแต่ก็ไม่สำเร็จ จึงได้ตัดสินใจมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ คุณพิชยาได้ตัวอ่อนทั้งหมด 3 ตัวแต่เป็นตัวอ่อนที่ไม่ได้ตรวจโครโมโซม แต่ในที่สุดก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI ในครั้งเดียว

คุณปาริชาติ (อายุ 36 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกมานานกว่า 8 ปียังไม่ท้อง ทำให้ตัดสินใจมาที่ Prime Fertility Clinic และได้ปรึกษากับคุณหมอใหม่ ตรวจเบื้องต้นก็พบว่าฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่ค่อยมีคุณภาพ คุณหมอจึงวางแผนการรักษาโดยให้ทานวิตามินบำรุงก่อนเข้าสู่กระบวนการ คุณปาริชาติเก็บไข่ได้ 7 ใบ ผสมและเลี้ยงตัวอ่อนไปถึงระยะ Blastocyst ได้ 3 ตัว และได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์มาเพียง 1 ตัวเท่านั้น ซึ่งคุณปาริชาติก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จด้วยตัวอ่อนเพียงตัวเดียว ใส่ครั้งเดียวติดเลยค่ะ

คุณปานกนก (อายุ 26 ปี) และสามี หลังจากประสบปัญหาเป็น PCOS และพยายามมีลูกมานานกว่า 2 ปีก็ยังไม่ท้อง ทั้งคู่ตัดสินใจเดินทางจากบุรีรัมย์มาที่ Prime Fertility Clinic คุณปานกนกเก็บไข่ได้ถึง 27 ใบ เลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะ Blastocyst 14 ตัว ส่งตรวจโครโมโซม 9 ตัว และได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มาถึง 5 ตัวด้วยกัน และก็ตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว ตอนนี้ก็ได้ตั้งครรภ์แฝดอีกด้วย

PRIME’s Babies

คุณอังสนา (อายุ 35 ปี) และสามี พยายามมีลูกมานานกว่า 1 ปี และเคยทำ IUI จากที่อื่นมาแล้ว 2 ครั้งก็ยังไม่ท้อง เมื่อเปลี่ยนสถานที่รักษามาปรึกษากับคุณหมอใหม่ ที่ Prime Fertility Clinic ตรวจเบื้องต้นก็พบว่าฝ่ายชายมีน้ำเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ ฝ่ายหญิงมีซีสต์ที่รังไข่ขนาดเกือบ 5 เซนติเมต คุณอังสนากระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้ง ในครั้งแรกส่งตรวจโครโมโซม 2 ตัว ผ่านเกณฑ์เพียง 1 ตัว และในครั้งที่ 2 ส่งตรวจโครโมโซม 5 ตัว ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 2 ตัว และคุณอังสนาก็ตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณภานิดา (อายุ 35 ปี) และสามี แม้จะเคยมีบุตรมาแล้ว 1 คน พอจะมีคนต่อไปกลับมีได้ยาก พยายามมานานกว่า 5 เดือน ก็ยังไม่ท้อง จึงมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ ที่ Prime Fertility Clinic และเริ่มเข้าสู่กระบวนการ IUI ตรวจเบื้องต้นก็พบว่าคุณสามีน้ำเชื้อไม่ค่อยมีคุณภาพ ทำให้การทำ IUI ครั้งแรกนั้นไม่ประสบความสำเร็จ! และหลังจากคุณหมอปรับแผนการรักษาใหม่ ก็ทำให้คุณภานิดาตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำ IUI ในครั้งที่ 2 และตั้งครรภ์ท้องแฝดด้วยค่ะ

คุณวิลัยพร (อายุ 36 ปี) และสามี พยายามมีลูกมานานถึง 11 ปี เคยทำ IUI มาแล้วถึง 3 ครั้งก็ยังไม่ท้อง ทั้งคู่เปลี่ยนสถานที่รักษาและได้มาปรึกษากับคุณหมอใหม่ นพ.พูนเกียรติ ปัญญามิตร ที่ Prime Fertility Clinic เบื้องต้นทราบว่าท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง ไข่ตั้งต้นน้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ คุณวิลัยพรได้ตัวอ่อนได้ 7 ตัว แต่สามารถส่งตรวจโครโมโซมได้ 3 ตัว ซึ่งได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพียง 1 ตัวเท่านั้น และก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณคุณณัฐรมย์ ( อายุ 25 ปี) และสามี พยายามมีลูกมา 4 ปี และประสบปัญหาท่อรังไข่ตัน 1 ข้าง ท่อรังไข่บวม 1 ข้าง ทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินทางจากร้อยเอ็ดมาที่ Prime Fertility Clinic และได้ปรึกษากับคุณหมอใหม่ นพ.พูนเกียรติ ปัญญามิตร เพื่อเข้าสู่การทำ ICSI คุณณัฐรมย์ได้ตัวอ่อน6 ตัว นำส่งตรวจโครโมโซม 4 ตัว และได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์มาทั้งหมด 3 ตัว และในที่สุดก็ตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณจรรยารักษ์ (อายุ 25 ปี) และสามี พยายามมีลูกมานานกว่า 4 ปี ก็ยังไม่ท้อง ทั้งคู่จึงเดินทางมาปรึกษากับคุณหมอเปิ้ล พญ.วิภาวี เหลืองตั้งวโรดม ที่ Prime Fertility Clinic ตรวจเบื้องต้นพบว่าฝ่ายหญิงมีปัญหาเป็น PCOS และฝ่ายชายไม่มีสเปิร์มจึงต้องเข้าสู่กระบวนการ PESA คุณจรรยาลักษณ์ได้ตัวอ่อน 49 ตัว ส่งตรวจโครโมโซม 3 ตัว ซึ่งก็มีตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์เพียง 1 ตัวเท่านั้น และก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณลักษมล (อายุ 32ปี) และสามี อยากมีลูกคนที่ 2 แต่กลับมียาก! พยายามมากว่า 1 ปี และเคยทำ ICSI มาแล้วก็ยังไม่ท้อง ทั้งคู่เลยตัดสินใจเดินทางมาที่ Prime Fertility Clinic และได้ปรึกษากับคุณหมอใหม่ นพ.พูนเกียรติ ปัญญามิตร และเริ่มทำ ICSI คุณลักษมลได้ตัวอ่อน 3 ตัวและผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ตัว ซึ่งก็ตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณพชรกมลพร ( อายุ 32 ปี) และสามี พยายามมีลูกมานานกว่า 6 ปีก็ยังไม่ท้อง ทำให้ตัดสินใจมาที่ Prime Fertility Clinic และปรึกษากับคุณหมอเปิ้ล พญ.วิภาวี เหลืองตั้งวโรดม พบว่าฝ่ายหญิงเป็น PCOS ฝ่ายชายน้ำเชื้อคุณภาพไม่ดี คุณพชรกมลพรได้ตัวอ่อน 10 ตัว ส่งตรวจโครโมโซม 6 ตัว และได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัว ซึ่งก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณพรทิพย์ (อายุ 33 ปี) และสามี พยายามมีลูกมานานกว่า 2 ปี และเคยผ่านการทำ IUI จากที่อื่นมาแล้วก็ยังไม่ท้อง จึงตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่รักษาและได้เดินทางมาที่ Prime Fertility Clinic ตรวจพบว่าฝ่ายหญิงมีไข่น้อย และฝ่ายชายก็น้ำเชื้อปริมาณน้อย ทำให้เมื่อผสมและเลี้ยงเป็นตัวอ่อนได้เพียง 2 ตัว และตรวจโครโมโซมผ่านเพียง 1 ตัวเท่านั้น แต่คุณพรทิพย์ก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จได้ในครั้งเดียวค่ะ

คุณสุภัสสร (อายุ 27 ปี) และสามี พยายามมีลูกมานานกว่า 2 ปีก็ไม่ท้อง แม้จะเคยท้องธรรมชาติสำเร็จมาแล้วก็ตาม ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจเข้ามาปรึกษากับคุณหมอใหม่ ที่ Prime Fertility Clinic คุณสุภัสสรเก็บไข่ได้ค่อนข้างเยอะทำให้ท้ายที่สุดได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มาถึง 7 ตัว และก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียวเลยค่ะ

คุณสุปราณี (อายุ 35 ปี) และสามี พยายามมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 2 ปี ก็ยังไม่ท้อง จึงตัดสินใจมาปรึกษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอเปิ้ล ที่ Prime Fertility Clinic ทั้งคู่เริ่มต้นรักษาด้วยวิธี IUI โดยให้ทานยาบำรุงก่อนเข้าสู่กระบวนการ แม้ว่าการทำ IUI ครั้งแรกจะไม่สำเร็จแต่ทั้งคู่ก็ยังสู้ต่อจนสำเร็จในการทำ IUI ในครั้งที่ 2

คุณสุกัญญา (28 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกมานานกว่า 2 ปี จึงเริ่มต้นรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IUI มาถึง 2 ครั้ง และเคยทำ ICSI มาแล้วอีก 1 ครั้งก็ยังไม่ท้อง จึงตัดสินใจมาที่ Prime Fertility Clinic และเข้าสู่การทำ ICSI พบว่าฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่มีคุณภาพ เมื่อเก็บไข่ ผสม และส่งตรวจโครโมโซมก็ได้ตัวที่สมบูรณ์มาถึง 5 ตัวและสำเร็จจากการทำ ICSI ในครั้งเดียว

คุณกนกอร (อายุ 37 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีบุตรมานานกว่า 10 ปี ผ่านการทำ IUI มา 3 รอบ และทำ ICSI อีก 1 รอบจากที่อื่นก็ยังไม่ท้อง อีกทั้งเคยผ่าตัดซีสต์ที่รังไข่ข้างซ้ายมาแล้ว จึงได้ตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอใหม่ คุณกนกอรได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพียง 1 ตัว แต่ก็ตั้งครรภ์ด้วย ICSI สำเร็จในครั้งเดียว

คุณธิดารัตน์ (อายุ 36 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 1 ปี ก็ยังไม่ท้อง จึงได้เดินทางมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ ตรวจแล้วพบว่าคุณสามีจะมีน้ำเชื้อที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ฝั่งคุณธิดารัตน์ก็มีไข่ตั้งต้นที่น้อย ท้ายที่สุดก็ได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพียง 2 ตัว แต่ก็ตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณพิราวรรณ์ (อายุ 33ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกมานานกว่า 1 ปี และผ่านการทำ ICSI และ IUI จากที่อื่นมาแล้วอย่างละ 1 ครั้งก็ยังไม่ท้อง อีกทั้งฝ่ายหญิงยังเคยผ่าตัดซีสต์ที่รังไข่มาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อเปลี่ยนสถานที่รักษาและได้มาพบกับคุณหมอใหม่ เริ่มกระบวนการก็ได้ตัวอ่อนมา 2 ตัว ที่ไม่สามารถตรวจโครโมโซมได้ แต่ก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำ ICSI ในครั้งเดียว

MRS. YANZHU LI คนไข้ชาวจีนอายุ 27 ปี พยายามมีลูกมานานกว่า 1 ปี ไม่ท้อง เมื่อเดินทางมาที่ Prime Fertility Clinic และได้ปรึกษากับหมอเปิ้ล พญ.วิภาวี เหลืองตั้งวโรดม ก็พบว่าฝ่ายชายน้ำเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ ผ่านกระบวนการรักษาได้ตัวอ่อนมา 3 ตัว และก็ตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำ ICSI ในครั้งเดียว

คุณฐิตาพร (อายุ 37 ปี) และสามี หลังจากทั้งคู่พยายามมีลูกมานานกว่า 13 ปี ทั้งเคยตั้งครรภ์นอกมดลูก 2 ครั้ง และผ่าตัดท่อรังไข่ทั้ง 2 ข้าง เมื่อมาปรึกษาที่ Prime Fertility Clinic พบว่าน้ำเชื้อฝ่ายชายผิดปกติ ต่ำกว่าเกณฑ์ คุณหมอจึงให้ทานวิตามินบำรุงน้ำเชื้อก่อน ส่วนฝ่ายหญิงกระตุ้นไข่ ผสมจนได้เป็นตัวอ่อนที่สมบูรณืเพียง 2 ตัวเท่านั้น แต่ก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จได้จากการทำ ICSI ในครั้งเดียว

คุณพิมพ์มณีอายุ 40 ปีและสามี พยายามมีลูกมานานกว่า 3 ปี เคยผ่านการทำ ICSI กระตุ้นไข่และใส่ตัวอ่อนมาถึง 4 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ แต่สามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยการใส่ตัวอ่อนครั้งเดียวที่ Prime Fertility Clinic

คุณสุภารณี อายุ 37 ปีและสามี พยายามมีลูกมานานกว่า 2 ปี ผ่านการทำ IUI มา 2 ครั้ง และทำ ICSI อีก 1 ครั้ง ก็ยังไม่ท้อง จึงตัดสินใจมาที่ Prime Fertility Clinic พบว่าคุณสามีน้ำเชื้อน้อย คุณหมอจึงให้ทานวิตามินบำรุงก่อน ส่วนฝ่ายหญิงก็เก็บไข่ได้เพียง 7 ใบ และได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพียง 2 ตัวเท่านั้น แต่ก็ตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI ในครั้งเดียว

คุณสมใจอายุ 37 ปี และสามี พยายามมีลูกมานานกว่า 2 ปี สามีมีน้ำเชื้อน้อยคุณหมอวางแผนการรักษาโดยให้ทานวิตามินบำรุงก่อนเข้าสู่กระบวนการ ส่วนฝ่ายหญิงต้องกระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้งและได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มาเพียง 1 ตัว แต่ก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI ในครั้งเดียว

คุณสุภาวดีอายุ 34 ปี และสามี อยากมีลูกมานานแต่สามีผ่านการทำหมันมา จึงต้องใช้วิธีการทำ PESA/TESE ในการรักษา ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี ฝั่งคุณสุภาวดีกระตุ้นไข่ได้เพียง 4 ใบ ตัวอ่อนเจริญเติบโตถึงระยะ Blastocyst เพียง 2 ตัวเท่านั้น แถมยังมีผนังมดลูกบางทำให้ต้องเตรียมผนังมดลูกถึง 2 ครั้งด้วยกัน แต่ก็ตั้งครรภ์สำเร็จด้วยการทำ ICSI ในครั้งเดียว

คุณขวัญภิรมย์ (อายุ 28ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกมานานถึง 5 ปี เคยผ่านการทำ ICSI จากที่อื่นมาแล้ว 1 ครั้ง และใส่ตัวอ่อนไปถึง 2 รอบด้วยกันก็ยังไม่ท้อง เพราะตัวอ่อนไม่ได้ตรวจโครโมโซม! จึงได้เดินทางมาปรึกษาคุณหมอใหม่ และเข้าสู่กระบวนการทำ ICSI ในครั้งนี้ ได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มาทั้ง 4 ตัว จากการวางแผนการรักษาของคุณหมอ ก็ทำให้คุณขวัญภิรมย์ตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว และที่สำคัญได้น้องแฝดกลับบ้านด้วย

คุณชัชญาภา (อายุ 38ปี) และสามี หลังจากเคยท้องและหลุดบ่อยถึง 3 ครั้ง ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจเดินทางมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ แม้จะเก็บไข่ได้ถึง 12 ใบ แต่ผสมจนเลี้ยงตัวอ่อนไปถึง Blastocyst ได้เพียง 3 ตัว เมื่อส่งตรวจโครโมโซมกลับได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพียง 1 ตัวเท่านั้น แต่หลังจากผ่านการเตรียมโพรงมดลูกและใส่ตัวอ่อนก็ทำให้คุณชัชญาภาตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณศศิวิมล (อายุ 41ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 2 ปีไม่ท้อง จึงตัดสินใจไปทำ IUI ถึง 2 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ ทั้งคู่จึงได้มาปรึกษากับคุณหมอใหม่ ตรวจเบื้องต้นจึงพบว่าฝ่ายชายน้ำเชื้อผิดปกติและมีปริมาณน้อย คุณหมอจึงวางแผนการรักษาโดยให้รับประทานวิตามินบำรุงก่อนเข้าสู่กระบวนการ ICSI รวมถึงคุณศศิวิมลมีไข่น้อย ทำให้สามารถใส่ตัวอ่อนที่อยู่ในช่วง Day2 และไม่สามารถตรวจโครโมโซมได้ แต่คุณศศิวิมลก็ตั้งครรภ์สำเร็จได้จากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณภัทรวดี (อายุ 36ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 2 ปี แล้วไม่ท้อง จึงหันไปรักษาด้วยวิธี IUI ถึง 3 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ เมื่อมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ก็พบว่าฝ่ายหญิงเป็น PCOS และฝ่ายชายคุณภาพน้ำเชื้อไม่ดี แม้จะเก็บไข่ผสมและได้ตัวอ่อนมาถึง 5 ตัว แต่เมื่อส่งตรวจโครโซมกลับเหลือตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพียง 1 ตัวเท่านั้น แต่ในที่สุดคุณภัทรวดีก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธี ICSI ในครั้งเดียวกับตัวอ่อนเพียง 1 ตัว

คุณวนิดา (อายุ 27 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติมานากว่า 2ปี ก็ยังไม่ท้อง ตัดสินใจมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ การรักษาเป็นไปตามกระบวนการปกติ แต่ก็ต้องพบอุปสรรคระหว่างทาง เมื่อส่องกล้องโพรงมดลูกก็พบติ่งเนื้องอกในโพรงมดลูก! แม้จะได้ตัวอ่อนมาทั้งหมด 8 ตัว แต่ผลการตรวจโครโมโซมปรากฎว่าได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพียง 1 ตัวเท่านั้น แต่ก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณจีรภา (อายุ 41ปี) และสามี พยายามมีน้องมานาน 8 ปี และเคยทำ ICSI มาแล้ว 1 ครั้งก็ยังไม่ท้องเพราะตัวอ่อนตรวจโครโมโซมไม่ผ่านทำให้ไม่ได้ใส่ ทั้งคู่จึงได้มาปรึกษาคุณหมอใหม่ ตรวจพบว่าฝ่ายหญิงมีค่า AMH เพียง 1.01 และฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่ได้คุณภาพ! แม้ว่าจะได้ตัวอ่อนถึง 4 ตัว แต่เมื่อตรวจโครโซมแล้วเหลือเพียง 1 ตัวที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ในที่สุดก็ตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณกานต์ชนก (อายุ 36 ปี) และสามี หลังจากพยายามมีด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 3ปี เริ่มทำ IUI ก็ไม่สำเร็จ แม้จะทำถึง 2 รอบก็ตาม เพราฝ่ายชายมีน้ำเชื้อผิดปกติ เมื่อหมอใหม่วางแผนการรักษาอีกครั้งก็เริ่มต้นทำ ICSI และครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดี เพราะสามารถเก็บไข่ได้ถึง 9 ใบ โดยมี 6 ใบที่ผสมตัวอ่อนได้ เมื่อส่งตรวจโครโมโซมได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์ถึง 4 ตัว และตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

คุณชื่นกมล อายุ 37 ปี ปล่อยมา 3ปีไม่ท้อง และเคยน้ำหนักตัวมากประมาณ100 Kg. จนส่งผลให้มีลูกยาก เมื่อเข้าสู่กระบวนการก็พบว่ามีค่า AMH มากถึง 10.3 และมีปัญหาภาวะ PCOS แต่ก็ตั้งครรภ์สำเร็จได้ด้วยวิธี ICSI ในครั้งเดียว

คุณเกื้อกูลและสามี หลังจากพยายามมีด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 6ปี ก็ยังไม่ท้อง ด้วยความที่อายุเข้า 40 ปีแล้ว จึงตัดสินใจมาทำ ICSI เรียกว่าใช้ยากระตุ้นค่อนข้างเยอะเลยค่ะ จนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จด้วย ICSI ในครั้งเดียว

คุณเนตรทรายและสามี ทั้งคู่เคยมีลูกมาแล้ว 2 คน แต่พยายามมีคนที่ 3 มานานกว่า 2 ปีก็ยังไม่ท้อง เคยผ่าตัดซีสต์ที่รังไข่ข้างขวามาแล้ว รวมถึงเคยมีอาการเยื่อบุโพลงมดลูกอักเสบเรื้อรัง! แต่ก็ประสบความสำเร็จจากการทำ ICSI ได้ในครั้งเดียว ได้ลูกชายฝาแฝดกลับบ้านสมใจ

คุณวิลาสินีและสามี หลังจากแต่งงานมา 5 ปี ไม่เคยคุมกำเนิด พยายามมีลูกก็ไม่ท้องสักที และเคยประสบปัญหาเป็นช็อกโกแลตซีสต์ ทำให้ต้องผ่าตัดซีสต์ที่รังไข่ทั้ง 2 ข้าง รวมถึงประจำเดือนมาไม่ตรงเวลา ไข่ไม่ตก และเป็น PCOS แต่ก็สามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยวิธี IUI เพียงครั้งเดียว

ขอแสดงความยินดีกับคุณมิลาและสามี หลังจากพยายามมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 2 ปี และเคยทำ IUI จากที่อื่นมาแล้ว 2 ครั้งก็ยังไม่ท้อง จนได้มาเจอหมอใหม่ที่ Prime Fertility Clinic คุณมิลามีภาวะไข่ไม่ตก และเป็น PCOS แต่ก็ประสบความสำเร็จด้วยการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

ขอแสดงความยินดีกับคุณสุจิตราและสามี หลังจากทั้งคู่พยายามด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 5 ปี ไม่ท้อง พบว่าฝ่ายชายน้ำเชื้อมีปัญหา! แม้การใส่ตัวอ่อนครั้งแรกจะไม่สำเร็จ แต่เมื่อลุยทำครั้งที่ 2 ต่อ จนประสบความสำเร็จได้ลูกน้อยกลับบ้านสมใจ

คุณศศิธรอายุเข้า 29 ปี มีลูกมาแล้ว 2 คน เคยผ่านการทำหมัน แล้วต้องการมีลูกเพิ่มจึงไปแก้หมัน พยายามมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 7 ปี ก็ยังไม่ท้อง และประสบปัญหา PCOS มีค่า AMH ถึง 17.28 แต่ก็สามารถตั้งครรภ์ได้ด้วย ICSI เพียงครั้งเดียว

คุณดวงเนตร อายุ 36 ปี มีค่า AMH. 1.75 นับวันไข่ตกก็แล้ว ปล่อยมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 2 ปี ก็ยังไม่ท้อง จึงตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอพูนเกียรติ ปัญญามิตร ที่ Prime Fertility Clinic จนสำเร็จด้วยวิธี ICSI ในครั้งเดียว ได้ลูกชายกลับบ้านสมใจ

คุณจรัสรัตน์ อายุ 35 ปี หลังจากเคยผ่าตัดซีสต์ที่รังไข่ซ้าย และลองปล่อยมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติ มานานกว่า 3 ปี ก็ยังไม่ท้อง พยายามมาหลายรูปแบบทั้งกินยาจีน ฝังเข็ม กินยากระตุ้นไข่ น้องก็ยังไม่มา แต่ก็ตั้งครรภ์สำเร็จได้ด้วยวิธี ICSI ในครั้งที่ 2 ที่ Prime Fertility Clinic

ขอแสดงความยินดีกับคุณศินีนาถ และสามี ที่ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ด้วยวิธี IUI ในครั้งเดียว! หลังจากทานยากระตุ้นไข่มา 1 รอบแล้วไข่ไม่โต ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ คุณผู้ชายมีน้ำเชื้อน้อย และปล่อยมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี ก็ไม่ท้อง

ขอแสดงความยินดีกับคุณวิริทยา หลังจากที่พยายามมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติมามากกว่า 2 ปี รวมถึงผ่านการทำ ICSI จากที่อื่นมาแล้ว 1 ครั้ง ก็ยังไม่ท้อง แต่มาประสบความสำเร็จด้วยวิธี ICSI โดยคุณหมอ พูนเกียรติ ปัญญามิตร ที่ Prime Fertility Clinic

ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฏฐพัชร์ หลังจากเก็บไข่ได้ 15 ใบ จนเลี้ยงแล้วได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 4 ตัว เมื่อเข้าสู่กระบวนการทำ ICSI/IVF หรือเด็กหลอดแก้วประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก+

สามีชาวไทยวัย 46 ปีและภรรยาชาวจีนวัย 37 ปี ทำ ICSI ครั้งเดียวประสบความสำเร็จได้ลูกชาย
คู่สามีภรรยามารักษากับคุณหมอพูนเกียรติ หลังจากลองด้วยวิธีธรรมชาติมาหลายปี แต่ก็ไม่สำเร็จ จนตอนนี้น้องได้คลอดออกมาแล้ว ชื่อเด็กชาย ศิริกฤษ เกิดวันที่ 12 ธันวาคม น้ำหนักแรกเกิด 2,925 กรัม ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่ดีใจมากที่ในสุดก็มีลูกน่ารักๆมาเป็นศูนย์รวมความรักของครอบครัว
Infertility, มีลูกยาก, 治疗不孕不育症

แม้สามีจะทำหมันไปแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในการเก็บเชื้อและวิธีอิ๊กซี่เพื่อช่วยสำหรับผู้มีบุตรยาก ก็ช่วยให้ได้มีลูกชาย มาเป็นสมาชิกของครอบครัวสมดังใจ
หลังจากที่แต่งงานกันมาปีกว่า ๆ สามีอายุ 50 กว่าแล้ว และที่สำคัญทำหมันมาเกือบ 20 ปี คูณหมอแนะนำให้ใช้วิธีทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ โดยของสามีไม่ต้องต่อหมัน แต่จะเพิ่มขั้นตอนการเก็บเชื้ออสุจิ คือจะเจาะดูดมาจากอัณฑะเลย จากนั้นก็ค่อยทำอิ๊กซี่ปกติ ( การเก็บเชื้อโดยตรงจากอัณฑะด้วยวิธี TESA เป็นการใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในลูกอัณฑะเพื่อดูดตัวอสุจิออกมา) แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ลูกชายมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ

คู่สมรสชาวจีนจากมณฑล LIAONING ฝ่ายหญิงอายุ 47 ปี ฝ่ายชายอายุ 54 ปี ใช้วิธี ICSI ทำครั้งเดียวสำเร็จ
คู่สมรสชาวจีนเคยมีลูกมาก่อนแล้ว แต่อยากเติมเต็มความสุขของครอบครัวเพิ่มขึ้น จึงได้มาปรึกษากับคุณหมอที่คลินิก คุณหมอได้ให้คำแนะนำทางการรักษาและเตรียมความพร้อมทางร่างกายให้กับทั้งคู่ หลังจากย้ายตัวอ่อนแล้วตรวจฮอร์โมนการตั้งครรภ์พบว่าฮอร์โมนขึ้นสูงมีโอกาสตั้งครรภ์ลูกแฝด

คุณอรวรรณ อายุ 37 ปี เคยผ่าตัดนอกมดลูกและทำ IUI มาถึง 3 ครั้งก็ยังไม่ท้อง! แต่มาตั้งครรภ์สำเร็จที่ Prime Fertility Clinic ด้วยวิธี ICSI ในครั้งเดียว ได้ลูกชายฝาแฝดกลับบ้านสมใจ

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณคุณฐิติมาและสามี ที่ทำ IUI สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก! หลังจากเคยท้องด้วยวิธีธรรมชาติแล้วไม่สำเร็จ จึงเลือกเดินทางมาปรึกษากับ นายแพทย์ พูนเกียรติ ปัญญามิตร ที่ Prime Fertility Clinic

คุณอริสา โอคุดะ และ MR.YASUNORI OKUDA (สามีชาวญี่ปุ่น) หลังจากประสบปัญหามีบุตรยาก เมื่อได้ผ่านกระบวนการรักษาด้วยวิธี ICSI ก็ตั้งครรภ์เลยในครั้งแรก

คู่สมรสฝ่ายหญิงอายุ 46 ปี ฝ่ายชายอายุ45 ปี มาทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธี ICSI ที่ Prime fertility Clinic ประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก
คู่สมรสชาวจีนเดินทางมารักษาภาวะผู้มีบุตรยากกับ Prime Fertility Center ประสบความสำเร็จสมดั่งที่ใจหวัง ได้ลูกแฝดชาย 1 หญิง 1
Infertility, ICSI, ปัญหาภาวะผู้้มีบุตรยาก

แต่งงานกันมา 3 ปีแต่ก็ยังไม่มีลูกซักที ความอยากมีลูกก็เพิ่มมากขึ้น เลยตัดสินใจมาปรึกษาหมอด้านมีบุตรยากดีกว่า พอมาตรวจกับคุณหมอพูนเกียรติแล้วก็พบว่า สามีเชื้ออสุจิน้อยกว่าปกติครึ่งหนึ่ง
หลังจากประสบความเร็ยด้วยวิธี ICSI ก็ได้ฝากท้องและคลอดกับคุณหมอพูนเกียรติ ประทับใจในความเก่งและเชี่ยวชาญของคุณหมอ มาพบก็จะได้คำแนะนำที่ดี ชัดเจน เข้าใจง่าย ที่สำคัญคุณหมอยิ้มแย้มแจ่มใจ อัธยาศัยดี คุยแล้วไม่เครียด ช่วยให้คลายกังวลไปได้มาก หลังจากนั้นผึ้งก็แนะนำเพื่อนๆ ญาติๆ ที่อยากมีลูกให้มาหาหมอพูนเกียรติ แล้วก็สมหวังมีลูกกันทุกคน ที่สำคัญเพื่อนๆ ที่แนะนำทำครั้งเดียวก็ติดเหมือนกับผึ้งเลย

คุณวรรณศิริพยายามด้วยวิธีธรรมชาติตลอด 9 ปีนับตั้งแต่แต่งงาน เคยทำIUIมาหลายครั้ง และเมื่อได้มาพบคุณหมอพูนเกียรติ ปัญญามิตรก็ตั้งครรภ์สำเร็จ ด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI/IVF)เพียงครั้งเดียว
คุณผู้หญิงมีปัญหาไข่ไม่ตกตามธรรมชาติ คุณผู้ชายน้ำเชื้อมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้ ช่วงหลังแต่งงานได้มีโอกาสไปปรึกษากับคุณหมอและลองทำวิธีIUIมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ จนได้มาพบกับคุณหมอพูนเกียรติที่ Prime Fertility Clinic คุณหมอได้ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ทั้งคู่ไปออกกำลังกาย เตรียมความพร้อมสำหรับการทำ ICSI คุณผู้ชายจากที่ไม่เคยออกกำลังกายเลย แต่ด้วยความรักและความหวังที่อยากจะมีลูกจึงได้เปลี่ยนตัวเอง แล้วความฝันของทั้งคู่ก็เป็นจริง เมื่อคุณผู้หญิงตั้งครรภ์ด้วยวัย 30 ปี

ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชราและคุณปวร ที่ประสบความสำเร็จจากการทำ ICSI ด้วยความที่อายุมากด้วย รวมถึงเคยตรวจแล้วพบซีสต์ 7.6 cm มีเนื้องอกมดลูก และปล่อยด้วยวิธีธรรมชาติมา 9 เดือนก็ยังไม่ท้อง วันนี้คุณหมอพูนเกียรติ ปัญญามิตร ช่วยให้มีลูกแฝดสมใจแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฐพัฒน์นรีและคุณศิวัช ที่ตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำ ICSI หลังจากพยายามด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 7 ปี และไม่เคยคุมกำเนิดเลย เจ้าตัวเล็กก็ยังไม่มาหาซักที เพราะคุณผู้หญิงมีปัญหาเรื่องไข่น้อย และมีค่า AMH เพียงแค่ 0.8

คุณชลธิชา แม้ว่าอายุจะพึ่งเข้าสู่เลข 3 แต่ก็มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก พยายามมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติมานานกว่า 1 ปี ก็ยังไม่ท้อง เมื่อเข้าสู่กระบวนการคุณชลธิชาก็พบว่าตนเองประสบปัญหามีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ แต่ก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยวิธี IUI ทำครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จ

มีปัญหามีบุตรยากทำให้ไม่สามารถมีลูกได้เองตามธรรมชาติ จนได้มารักษาภาวะมีบุตรยากที่ Prime Fertility Clinic ด้วยวิธี ICSI ประสบความสำเร็จในครั้งเดียว
ก่อนที่จะมาพบคุณหมอพูนเกียรติ คุณผู้หญิงมีปัญหามีบุตรยากทำให้ไม่สามารถมีลูกได้เองตามธรรมชาติ คุณหมอจึงได้แนะนำให้ใช้วิธี ICSI จนในที่สุดความฝันและสิ่งรอคอยก็มาถึง เมื่อคุณหมอตรวจพบฮอร์โมนการตั้งครรภ์และพบว่าคุณผู้หญิงได้ตั้งครรภ์แล้ว
IUI, Infertility problems, ปัญหาภาวะผู้มีบุตรยาก, 宫腔内受精

ประสบการณ์ได้ลูกชายด้วยวิธี IUI ของแอร์ฯ สายการบินไทย
หลังแต่งงานมาได้ 2 ปีกว่า ปล่อยแล้วยังไม่ท้องเสียที ก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาหมอพบว่ามีติ่งเนื้อที่มดลูก ก็เลยผ่าตัดเอาติ่งเนื้อออก แต่กลับมาพบว่ารูปร่างของมดลูกผิดปกติมาตั้งกำเนิด จึงเข้ามาปรึกษาคุณหมอพูนเกียรติ และทำการรักษาด้วยวิธี IUI เพียงครั้งเดียวได้ลูกชายสมใจ