infertility treatment, รักษาปัญหาภาวะผู้มีบุตรยาก, Speculum

รู้จักคีมปากเป็ด

คีมปากเป็ด หรือ Speculum เป็นเครื่องมือถ่างขยายช่องคลอดใช้ตรวจภายในสำหรับผู้หญิง ทำจากสแตนเลส ลักษณะคล้ายปากเป็ด ผิวเรียบ ขอบโค้งมน ไม่มีคม มีหลายขนาดสูติแพทย์จะเลือกให้เหมาะกับคนไข้แต่ละราย จากนั้นจะใส่คีมปากเป็ดเพื่อตรวจดูช่องคลอดและปากมดลูกว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/รู้จักคีมปากเป็ด

Related Posts