รู้จักฮอร์โมน HCG

ฮอร์โมน HCG หรือ Human Chorionic Gonadotropin เป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ซึ่งหลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินว่าจะมีการตรวจหาฮอร์โมน HCG ในเลือดและในปัสสาวะเพื่อดูว่าตั้งครรภ์หรือไม่

ฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากรก

เมื่อเกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิ จนเติบโตเป็นตัวอ่อนและเดินทางมาฝังตัวที่โพรงมดลูก ร่างกายของคุณแม่ก็จะเริ่มผลิตฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมา โดยฮอร์โมน HCG ถูกสร้างจากรก มีหน้าที่สำคัญคือช่วยให้ตัวอ่อนฝังตัวที่ผนังมดลูกได้ดี และ HCG จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วง 1-3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

นอกจากนั้นฮอร์โมน HCG ยังไปช่วยกระตุ้นให้รังไข่ให้สร้างฮอร์โมนตัวอื่น ๆ ที่สำคัญในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งได้แก่ ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนอีกด้วย

เช็กเรื่องตั้งครรภ์

ฮอร์โมน HCG นี้จะเพิ่มสูงในช่วงแรกของการตั้งครรภ์จึงทำให้สามารถตรวจพบฮอร์โมนนี้จากในเลือดและปัสสาวะหลังจากเกิดการตั้งครรภ์ประมาณ 2 สัปดาห์ จะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้การตรวจว่าตั้งครรภ์หรือไม่

นอกจากการตรวจปริมาณฮอร์โมน HCG จะบอกถึงการตั้งครรภ์ได้แล้ว การที่คุณแม่มีปริมาณฮอร์โมน HCG สูงอาจสัมพันธ์กับ

• อาการแพ้ท้อง เวียนศีรษะ อาเจียน : หากฮอร์โมน HCG สูงมากก็ส่งผลให้คุณแม่แพ้ท้องมากตามไปด้วย บางคนต้องหยุดงานหรือไปนอนพักที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาการแพ้รุนแรง แต่หลังจากนั้นปริมาณฮอร์โมน HCG ก็จะค่อยๆ ลดลง อาการแพ้ท้องก็จะค่อยๆ ทุเลาและดีขึ้น

• การตั้งครรภ์ที่ไม่ปกติ : การที่ฮอร์โมน HCG สูงมากอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการตั้งที่ไม่ปกติได้ด้วย อาทิ การตั้งครรภ์แฝด การตั้งครรภ์นอกมดลูก การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก หรือรกมีความปกติ ดังนั้นแพทย์อาจจะมีการตรวจติดตามเพิ่มเติมหากปริมาณฮอร์โมน HCG สูงมาก

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/รู้จักฮอร์โมน-hcg

 

Related Posts