อายุที่ตั้งครรภ์แล้วเสี่ยง

วัยไหน…ตั้งครรภ์แล้วเสี่ยง ?

อายุที่ตั้งครรภ์แล้วเสี่ยง

คุณแม่อายุน้อย
การตั้งครรภ์ในช่วงที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีที่ร่างกายยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ และที่สำคัญยังอยู่ในวัยเรียนที่วุฒิภาวะยังน้อยและไม่มีความพร้อมจึงอาจส่งผลกับเรื่องอารมณ์และการเลี้ยงดูลูก
ความเสี่ยง
คุณแม่ : เสี่ยงเกิดภาวะโลหิตจางเพราะต้องแย่งสารอาหารกับลูกในท้อง มีปัญหาในการคลอด มีความเครียดวิตกกังวลสูงทั้งขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด
ทารก : ตัวเล็ก เจริญเติบไม่ดีเนื่องจากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เสี่ยงมีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่จะตามมาจากการคลอดก่อนกำหนด

คุณแม่อายุมาก
การตั้งครรภ์ในช่วงที่อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปแม้จะมีความพร้อมทั้งในเรื่องฐานะ หน้าที่การงาน วุฒิภาวะ แต่ความสมบูรณ์ของมดลูก ฮอร์โมน และความสมบูรณ์ของไข่ลดเริ่มลดน้อยลง ทำให้การตั้งครรภ์มีความเสี่ยงทั้งต่อตัวแม่และทารก
ความเสี่ยง
คุณแม่ : เกิดภาวะมีลูกยาก เสี่ยงแท้ง คลอดก่อนกำหนด มีปัญหาสุขภาพตอนตั้งครรภ์ เช่น เบาหวานตอนตั้งครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ รวมถึงมีปัญหาคลอดยาก ตกเลือดหลังคลอด
ทารก : คลอดก่อนกำหนดทำให้ตัวเล็กและมีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ หรือหากแม่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ก็จะตัวโตทำให้คลอดยาก มีความเสี่ยงที่จะเป็นดาวน์ซินโดรมเพิ่มมากขึ้น
การตั้งครรภ์ในวัยที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวางแผนและเตรียมตัวให้ดี ต้องมีการคุมกำเนิดเพื่อไม่เกิดปัญหาแม่วัยใส แต่ถ้าไม่อยากประสบปัญหาตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก ก็อาจใช้เทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์อย่าง Egg Freezing หรือการฝากไข่แช่แข็ง เพื่อเก็บไข่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการตั้งครรภ์เพื่อนำมาใช้เมื่อพร้อมในภายหลังนั่นเอง

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/วัยไหน-ตั้งครรภ์

Related Posts

แนะนำวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

15

พ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว แนะนำวิธีในการรักษาภาวะม […]