ทำหมัน, Female Sterilization

“หมันหญิง” ทำได้กี่วิธี ?

การทําหมันหญิง (Female Sterilization) คือ การคุมกำเนิดชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เป็นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัย มีอัตราการล้มเหลวทำให้เกิดการตั้งครรภ์น้อยมาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีบุตรเพียงพอแล้ว และเกิดจากการตัดสินใจร่วมกันทั้งสามีและภรรยา รวมถึงผู้ที่มีข้อห้ามในการตั้งครรภ์ โดยจะเป็นการทำให้ท่อนำไข่ (Fallopian Tube) อุดตัน

การทำหมันในสตรี
การทำหมันในสตรีแบ่งได้ 2 วิธี ตามระยะเวลาในการทำหมัน ได้แก่

1. การทำหมันหลังคลอด หรือ การทำหมันเปียก (Postpartum)
เป็นการทำหมันในระยะหลังคลอดที่นิยมทำภายในเวลา 24-72 ชั่วโมง หลังการคลอด ซึ่งในระยะนี้ มดลูกยังมีขนาดโตพอที่จะสามารถคลำพบผ่านทางหน้าท้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะง่ายสำหรับการผ่าตัดหน้าท้องสำหรับทำการอุดตันรังไข่ได้ง่าย

2.การทำหมันหลังระยะหลังคลอด หรือ การทำหมันแห้ง (Interval Sterilization)
เป็นการทำหมันหลังการคลอดตั้งแต่ 6 สัปดาห์ หลังการคลอดขึ้นไป ซึ่งในระยะนี้จะทำการผ่าตัดหน้าท้องสำหรับการทำหมันได้ยาก เนื่องจากมดลูกมีขนาดเล็ก และเลื่อนเข้าอยู่บริเวณช่องเชิงกราน และห่างจากหน้าท้องมาก แต่ปัจจุบันการทำหมันแห้งได้มีการพัฒนากระบวนการให้ทันสมัยมากขึ้น จึงไม่เป็นเรื่องยุ่งยากเหมือน ในอดีตทำได้ด้วยวิธีผ่าตัดบริเวณหน้าท้องส่วนล่าง หรือผ่าตัดส่องกล้อง

 

อ้างอิง: www.med.cmu.ac.th,thai.luxurysocietyasia.com

Related Posts