หลังย้ายตัวอ่อน จำเป็นต้องหยุดงานหรือไม่?

ICSI ตรวจโครโมโซม

 

หลังย้ายตัวอ่อน จำเป็นต้องหยุดงานหรือไม่?

 

คุณผู้หญิงหลาย ๆ ท่านที่เข้ารับการรักษาผู้มีบุตรยากอาจจะสงสัยว่า เมื่อย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกแล้วต้องหยุดงานพักผ่อนอยู่บ้านหรือไม่…?

 

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกสามารถเลือกทำได้ 2 แบบ คือการย้ายตัวอ่อนรอบสดกับรอบแช่แข็ง

📌การย้ายตัวอ่อนรอบสด หรือ Fresh Cycle : เป็นการย้ายตัวอ่อนในรอบที่ทำการกระตุ้นและเก็บไข่ คือหลังจากเก็บไข่ และนำมาปฏิสนธินอกร่างกายกับอสุจิแล้ว ก็จะเลี้ยงตัวอ่อนจนที่อยู่ในระยะ 2-3 วัน หรือระยะ Blastocyst ถ้าตัวอ่อนเติบโตดี แข็งแรง แพทย์ก็จะนัดคนไข้มาย้ายตัวอ่อนที่คัดเลือกแล้วเข้าสู่โพรงมดลูกหลังจากนั้น
📌การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง หรือ Frozen Cycle : เป็นการย้ายตัวอ่อนในรอบที่มีการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูก โดยใช้ตัวอ่อนที่แช่แข็งมาละลาย แล้วจึงย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกที่เตรียมพร้อมไว้

 

ซึ่งหลังย้ายตัวอ่อนเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องหยุดงานค่ะ‼

 

และสามารถทำงานได้ตามปกติและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติเลย เพียงแต่มีข้อที่ควรทำคือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และข้อควรหลีกเลี่ยง ได้แก่

🚫 ห้ามยกของหนักหรือออกกำลังกาย
🚫 ห้ามมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 14 วัน
🚫 ห้ามสวนล้างทางช่องคลอดหลังการย้ายตัวอ่อน

 

และที่สำคัญควรรับประทานยา และเหน็บยาทางช่องคลอด ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ

 

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

https://www.primefertilitycenter.com/หลังย้ายตัวอ่อนจำเป็นต้องหยุดงานหรือไม่

Related Posts