อยากฝากไข่แช่แข็ง ควรมีไข่เท่าไหร่ดีนะ?

อยากฝากไข่แช่แข็ง ควรมีไข่เท่าไหร่ดีนะ?

 

เซลล์ไข่ของมนุษย์เป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย และมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก การแช่แข็งเซลล์ไข่ในอดีตด้วยวิธี slow freezing จะทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้โครงสร้างเซลล์เสียหายอย่างมาก จึงทำให้มีอัตราความสำเร็จที่ค่อนข้างต่ำ

แต่ในปัจจุบันมีเทคนิคการแช่แข็งแบบผลึกแก้ว หรือ Vitrification โดยใช้เทคนิคการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว และช่วยลดการเกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล์ ความเสียหายต่อโครงสร้างเซลล์ไข่จึงมีน้อยมากเมื่อเทียบกับวิธีเดิมในอดีต อัตราความสำเร็จที่ได้จึงสูงมาก

การฝากไข่แช่แข็งในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีนี้จะทำให้เซลล์ไข่หยุดการทำงาน เปรียบเสมือนการหยุดอายุเอาไว้ในขณะที่ตัวเรากลับมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปตามกาลเวลา โดยทุกอย่างจะยังคงสภาพเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีภายใต้ไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงคือ การที่เราจะมีลูก 1 คน ควรจะต้องมีไข่แช่แข็งกี่ใบจึงเหมาะสม? ในปัจจุบันมีคำแนะนำว่าในคนที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ควรจะมีไข่แช่แข็งไว้อย่างน้อย 10-15 ใบค่ะ

ทั้งนี้นอกจากจำนวนไข่ที่เหมาะสมแล้ว อัตราความสำเร็จยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่ ณ ช่วงอายุที่แช่แข็ง ยิ่งอายุน้อยโอกาสสำเร็จจะยิ่งมาก อย่าลืมนะคะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ อัตราความสำเร็จของการมีลูกจากการแช่แข็งไข่จะลดน้อยลง และจำเป็นต้องได้จำนวนไข่ที่มากขึ้น

เนื่องจากคุณภาพไข่ที่ได้จะเสื่อมไปตามอายุที่มากขึ้น ดังนั้น การแช่แข็งไข่ก่อนอายุ 35ปี จึงเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการเก็บรักษาไข่สำหรับการเตรียมมีลูกในอนาคต

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ Prime Fertility Center ยินดีให้บริการค่ะ

 

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

 

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

 

การแช่แข็งไข่ Egg Freezing
ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์(อสุจิและไข่) และตัวอ่อนด้วยวิธีการแช่แข็ง (Cryopreserve) ซึ่งสามารถเก็บรักษาเซลล์หรือตัวอ่อนไว้ได้เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสของการรักษาภาวะมีบุตรยากให้มีวิธีในการรักษาได้หลากหลายขึ้น เทคนิคการแช่แข็งที่ทันสมัยและแทบจะไม่ทำให้เซลล์หรือตัวอ่อนที่ฝากไว้เสียหาย และผลสำเร็จในการตั้งครรภ์เมื่อใช้เซลล์แช่แข็งเหล่านี้ก็แทบไม่แตกต่างจากปกติเลย โดยในปัจจุบันนิยมการทำ Vitrification หรือการแช่แข็งตัวอ่อนโดยใช้น้ำยา Cryoprotectant ที่มีความเข้มข้นสูง และทำให้เย็นอย่างรวดเร็วโดยในโตรเจนเหลว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลึกน้ำแข็งมาทำลายเซลล์ วิธีนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยประมาณ 30 นาทีต่อราย

การแช่แข็งไข่ คือการเจาะไข่ออกมาจากรังไข่ แล้วนำไปแช่เก็บไว้ด้วยวิธีการแช่แข็งฉับพลัน (Vitrification) ซึ่งจะไม่ทำลายเซลล์ไข่ ทำให้สามารถเก็บไว้ได้หลายปีและนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่ได้ยินกันบ่อยและเริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้น

แต่เดิมการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็งทำในคนไข้ที่มีจำนวนไข่มากหลังการกระตุ้นไข่จากการทำเด็กหลอดแก้ว หรือแช่แข็งไข่ที่ได้รับการบริจาค แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคในการแช่แข็งให้ดีขึ้น ทำให้อัตราความสำเร็จหลังการละลายไข่จนสามารถปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนและตั้งครรภ์สูงขึ้นไม่ต่างจากการใช้ไข่ที่ไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง จึงได้มีการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น

การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็งนับเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรในขณะนี้ ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ข้างต้นหรือเพื่ออนาคต เนื่องจากผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสของการตั้งครรภ์จะลดลงจากจำนวนและคุณภาพไข่ที่น้อยลง โอกาสแท้งและโอกาสตั้งครรภ์ทารกที่มีโครโมโซมผิดปรกติสูงขึ้น

ดั้งนั้นการแช่แข็งไข่ ณ ช่วงอายุที่เหมาะสมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยหยุดอายุไข่ไว้ ณ เวลาที่แช่แข็งช่วยเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์ในอนาคต

ทำ ICSI ราคา มีบุตรยาก

Related Posts