อุปสรรค… รักษามีลูกยาก

ปัจจุบันแม้ว่าเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์จะก้าวหน้ามากขึ้น แต่อัตราความสำเร็จโดยเฉลี่ยทุกกลุ่มอายุก็ยังอยู่ที่ 30-40 กว่าเปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นทั้งคุณและสามีต้องเตรียมร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงเข้มแข็ง

อยากมีลูกสิ่งสำคัญคือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เลือกกินอาหารคุณภาพครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์มากที่สุด และทำตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยากอย่างเคร่งครัด ก็น่าจะช่วยลดอุปสรรคเหล่านี้ไปได้

1. คุณภาพไข่ไม่ดี
จำนวนไข่และการทำงานของรังไข่ของผู้หญิงจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิงค่ะ ดังนั้นนอกจากเรื่องของสุขภาพและไลฟ์สไตล์แล้ว ปัจจัยหนึ่งที่มีผลมากกับคุณภาพไข่และการทำงานของรังไข่ก็คืออายุ ถ้าอายุมากกว่า 35 ปีแม้ว่าจะกระตุ้นแล้วแต่จำนวนไข่ที่ได้ก็อาจจะน้อยและด้อยคุณภาพได้
แน่นอนว่าเราคงย้อนวัยกลับไปไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำได้คือต้องดูแลสุขภาพให้ดีให้มากที่สุดค่ะ

2. คุณภาพเชื้ออสุจิไม่ดี
คุณภาพของเชื้ออสุจิมีผลต่อความสำเร็จของการรักษาอย่างมาก ดังนั้นสุขภาพฝ่ายชายจึงเป็นอีกปัจจัยของการตั้งครรภ์ หากฝ่ายชายมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์อยู่บ่อย ๆ สูบบุหรี่ พักผ่อนน้อย เครียด อาจทำให้มีอสุจิน้อยหรือไม่มีคุณภาพได้

3. ตัวอ่อนจำนวนน้อย ด้อยคุณภาพ
เป็นอีกอุปสรรคสำคัญของการมีลูก สำหรับสาเหตุของการที่ตัวอ่อนที่ได้คุณภาพต่ำ (เกรดไม่ดี) หรือได้ตัวอ่อนจำนวนน้อย ซึ่งส่งผลให้โอกาสในการมีลูกลดลงตามไปด้วยนั้นเป็นผลมาจากทั้งฝ่ายชายและหญิงค่ะ

ฝ่ายหญิง : ไข่คุณภาพไม่ดี จำนวนไข่น้อย มีโรคหรือเคยเป็นโรคที่ส่งผลกับคุณภาพไข่
ฝ่ายชาย : ปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้ออสุจิต่ำ โอกาสที่จะผสมกับไข่แล้วเป็นตัวอ่อนเกรด A ก็ลดลง

4. การย้ายตัวอ่อนมีปัญหา
หลังจากเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการจนเติบโตเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการย้ายตัวอ่อนกับสู่โพรงมดลูก ซึ่งหากโพรงมดลูกมีปัญหา เช่น เยื่อบุโพรงมดลูกบาง ก็อาจทำให้การย้ายตัวอ่อนไม่สำเร็จได้

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือการดูแลตัวเองหลังย้ายตัวอ่อนที่ฝ่ายหญิงต้องนอนพักผ่อน ไม่ทำงานหรือออกแรงหนักๆ เพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ดี ก็จะช่วยลดโอกาสผิดหวังได้อีกทางหนึ่ง

5. โครโมโซมไม่ปกติ
แม้จะได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เติบโตดีแต่เมื่อย้ายไปที่โพรงมดลูกกลับไม่ตั้งครรภ์ สาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะโครโมโซของตัวอ่อนมีความผิดปกติจึงไม่เกิดการฝังตัวและตั้งครรภ์ หรือฝังตัวแล้วแต่หยุดการเจริญเติบโตได้

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/อุปสรรค-รักษามีลูกยาก

Related Posts

แนะนำวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

15

พ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว แนะนำวิธีในการรักษาภาวะม […]