31

ธ.ค.

SMART LADY PACKAGE

ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยมีไข่คุณภาพไว้ใช้เมื่อพร้อม ลดความเสี่ยงมีลูกยากในอนาคต
ด้วยแพ็กเกจ เก็บไข่แช่แข็ง กับ Prime Fertility Clinic
เพียง 139,000 บาท

 

**สำหรับผู้รับบริการชาวไทยเท่านั้น**

8887

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

🚩 Smart Lady Package เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 2564 เท่านั้น
🚩 ค่าบริการปีถัดไปคิดราคาเหมาจ่ายปีละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนไข่ (สงวนสิทธิ์เฉพาะไข่ที่ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมตามแพ็กเกจนี้เท่านั้น)
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SMART LADY PACKAGE เก็บไข่แช่แข็ง 3 ปี
เพียง 169,000 บาท

**สำหรับผู้รับบริการชาวไทยเท่านั้น**

8888

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

🚩 Package เก็บไข่แช่แข็ง 3 ปี นี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 2564 เท่านั้น
🚩 ค่าบริการตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดราคาเหมาจ่ายปีละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนไข่ (สงวนสิทธิ์เฉพาะไข่ที่ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมตามแพ็กเกจนี้เท่านั้น)
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายใน 31 สิงหาคม 2564
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า