01

ก.ย.

Package การประเมินสุขภาพสำหรับคู่รักก่อนสมรสและก่อนมีบุตร
“Perfect Couple” มา 2 จ่าย 1 จากราคาปกติ 19,200 บาท

เหลือเพียง 10,450 บาท

7708

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

🚩 Promotion : การประเมินสุขภาพสำหรับคู่รักก่อนสมรสและก่อนมีบุตร เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8861

Package การประเมินสุขภาพสำหรับคู่รักก่อนสมรส
มา 2 จ่าย 1 จากราคาปกติ 11,200 บาท

เหลือเพียง 6,100 บาท

7703

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

🚩 แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า