31

ธ.ค.

 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Human Papillomavirus: HPV Vaccine) | มีบุตรยาก ภาวะมีบุตรยาก

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีนไข้ป้องกันหวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อัลตราซาวด์อุ้งเชิงกราน | มีบุตรยาก ภาวะมีบุตรยาก

 

HPV Vaccine
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Human Papillomavirus: HPV Vaccine)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก2024

***ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว***

 

หมายเหตุ: วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีเป็นต้นไป ทั้งชายและหญิง โดยจะเป็นการฉีดวัคซีนที่ต้นแขน ซึ่งจำนวนและกำหนดการฉีดวัคซีนจำแนกตามอายุของผู้รับการฉีดวัคซีนได้ดังนี้

  • ผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ฉีดจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 เข็ม ในระยะเวลา 6 เดือน:

ครั้งที่ 1 : ฉีดเมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามการนัดหมาย
ครั้งที่ 2 : ฉีดในเดือนที่ 1–2 หลังจากการฉีดครั้งแรก
ครั้งที่ 3 : ฉีดในเดือนที่ 6 หลังจากการฉีดครั้งแรก

  • เด็ก อายุระหว่าง 9-14 ปี ฉีดจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เข็ม รวมทั้งสิ้น 2 เข็ม ภายในระยะเวลา 6 เดือน:

ครั้งที่ 1 : ฉีดเมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามการนัดหมาย
ครั้งที่ 2 : ฉีดในเดือนที่ 6 หลังจากการฉีดเข็มแรก

ข้อควรระวัง !
• หากมีประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่คลินิกฯ ล่วงหน้า
• การรับวัคซีนหลายชนิดในวันเดียวกันอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น อาการไข้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของแต่ละบุคคล
• ผู้ที่แต่งงานแล้วหรือเคยมีเพศสัมพันธ์ ควรเข้ารับการตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือเชื้อ HPV ก่อนฉีดวัคซีน
• วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกห้ามฉีดในผู้ที่มีประวัติการแพ้วัคซีนชนิดนี้มาก่อน รวมถึงผู้ที่แพ้ยีสต์อย่างรุนแรง
• ผู้ที่ได้เคยได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์มาแล้ว หากสนใจฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นในการฉีดวัคซีนนี้ของท่านอีกครั้งหนึ่ง

 

Influenza Vaccine 2024
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2024

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2024

***ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว***

 

Package Vaccine HBV ราคาพิเศษ!
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HBV) 

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

***ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว***

 

ขนาดการใช้ยา ขนาดสำหรับผู้ใหญ่ ใช้สำหรับผู้ที่อายุ 10 ปี ขึ้นไป ฉีดทั้งสิ้น 3 เข็ม ตามกำหนดการดังนี้
เข็มที่ 1 : ฉีดเมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามการนัดหมาย
เข็มที่ 2 : ฉีดในเดือนที่ 1-2 หลังจากการฉีดเข็มแรก
เข็มที่ 3 : ฉีดในเดือนที่ 6 หลังจากการฉีดเข็มแรก

 

Package Vaccine Prevnar
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (Prevnar 13)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ2024

***ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว***

 

Qdenga วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก2024
***ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว***

 

Shingrix วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด2024

***ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว***

 

ThinPrep Pap Test / Pelvic Ultrasound
ค่าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและอัลตราซาวด์เชิงกราน

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการพยาบาล***

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 062-648-8866 / 02-029-1418-9

หรือ Facebook : Prime Fertility Center

สนใจเข้ารับการปรึกษาภาวะมีบุตรยาก / นัดหมายเพิ่มเติม

โทร : 062-648-6688 / 062-648-8866 / 02-029-1418–9
Line : @primefertility ( http://line.me/ti/p/~@primefertility )
Facebook : m.me/primefertilitycenter
Instagram / Twitter : primefertilitycenter
E-mail : [email protected]

หมายเหตุ :

1. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
2. ผู้รับบริการไม่สามารถนำรายการในแพ็กเกจนี้ไปหักลบกับแพ็กเกจหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก ได้
3. หากยกเลิกแพ็กเกจทางคลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4. เงื่อนไขของแพ็กเกจอ้างอิงตามข้อกำหนดและข้อแนะนำของไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์
5. คลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า