31

ธ.ค.

 

HPV Vaccine

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Human Papillomavirus: HPV Vaccine)

***แพ็กเกจเหมาจ่าย 3 เข็มสำหรับผู้ใหญ่ หรือ 2 เข็มสำหรับเด็ก คลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับบริการชำระเงินทั้งจำนวน ณ วันที่รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก***

 

หมายเหตุ: วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีเป็นต้นไป ทั้งชายและหญิง โดยจะเป็นการฉีดวัคซีนที่ต้นแขน ซึ่งจำนวนและกำหนดการฉีดวัคซีนจำแนกตามอายุของผู้รับการฉีดวัคซีนได้ดังนี้

  • ผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ฉีดจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 เข็ม ในระยะเวลา 6 เดือน:

ครั้งที่ 1 : ฉีดเมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามการนัดหมาย
ครั้งที่ 2 : ฉีดในเดือนที่ 1–2 หลังจากการฉีดครั้งแรก
ครั้งที่ 3 : ฉีดในเดือนที่ 6 หลังจากการฉีดครั้งแรก

  • เด็ก อายุระหว่าง 9-14 ปี (ต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย) ฉีดจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เข็ม รวมทั้งสิ้น 2 เข็ม ภายในระยะเวลา 6 เดือน:

ครั้งที่ 1 : ฉีดเมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามการนัดหมาย
ครั้งที่ 2 : ฉีดในเดือนที่ 6 หลังจากการฉีดเข็มแรก

ข้อควรระวัง !
• หากมีประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่คลินิกฯ ล่วงหน้า
• การรับวัคซีนหลายชนิดในวันเดียวกันอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น อาการไข้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของแต่ละบุคคล
• ผู้ที่แต่งงานแล้วหรือเคยมีเพศสัมพันธ์ ควรเข้ารับการตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือเชื้อ HPV ก่อนฉีดวัคซีน
• วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกห้ามฉีดในผู้ที่มีประวัติการแพ้วัคซีนชนิดนี้มาก่อน รวมถึงผู้ที่แพ้ยีสต์อย่างรุนแรง
• ผู้ที่ได้เคยได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์มาแล้ว หากสนใจฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นในการฉีดวัคซีนนี้ของท่านอีกครั้งหนึ่ง

 

Influenza Vaccine 2023

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2023


ThinPrep Pap Test / Pelvic Ultrasound

 

Package Vaccine HBV ราคาพิเศษ!
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HBV) 

***แพ็กเกจเหมาจ่าย 3 เข็ม ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับบริการชำระเงินทั้งจำนวน ณ วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก

 

ขนาดการใช้ยา ขนาดสำหรับผู้ใหญ่ ใช้สำหรับผู้ที่อายุ 10 ปี ขึ้นไป ฉีดทั้งสิ้น 3 เข็ม ตามกำหนดการดังนี้
เข็มที่ 1 : ฉีดเมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามการนัดหมาย
เข็มที่ 2 : ฉีดในเดือนที่ 1-2 หลังจากการฉีดเข็มแรก
เข็มที่ 3 : ฉีดในเดือนที่ 6 หลังจากการฉีดเข็มแรก

 

Package Vaccine Prevnar ราคาพิเศษ!
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (Prevnar 13)

 

Qdenga วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 062-648-8866 / 02-029-1418-9

หรือ facebook.com/primefertilitycenter

 

หมายเหตุ :

1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าบริการ
2. ผู้รับบริการไม่สามารถนำรายการในแพ็กเกจนี้ไปหักลบกับแพ็กเกจหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก ได้
3. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
4. หากยกเลิกแพ็กเกจทางคลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
5. เงื่อนไขของแพ็กเกจอ้างอิงตามข้อกำหนดและข้อแนะนำของไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์
6. คลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า