24 ชั่วโมง … จังหวะทองสเปิร์มผสมกับไข่

โดยเฉลี่ยของผู้ป่วยประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือน ไข่ที่สุกเพียงหนึ่งฟองของผู้หญิงจะตกลงมาจากรังไข่ จากนั้นจะเดินทางสู่ท่อนำไข่ และไข่จะพร้อมปฏิสนธิอยู่เพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น

หากไม่ได้รับการผสมกับสเปิร์ม ไข่จะถูกขับพร้อมเยื่อบุผนังมดลูกเป็นประจำเดือนทางช่องคลอดต่อไปนั่นเอง

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/24-ชั่วโมง-จังหวะทอง

Related Posts