แนะนำวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว

แนะนำวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว

แนะนำวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้ผลจริงในปัจจุบัน

ทุกวันนี้ การรักษาภาวะมีบุตรยาก มีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งควรเลือกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล รวมไปถึงยังขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากด้วย เช่น อายุของคู่สมรส และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ในวันนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีการในการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ได้ผลจริงในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยยา การผ่าตัด และการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ (การทำเด็กหลอดแก้ว) เราไปทำความรู้จักแต่ละวิธีไปพร้อม ๆ กันเลย

 

การรักษาภาวะมีบุตรยาก สำหรับเพศหญิง

การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการผ่าตัด ในปัจจุบัน การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการผ่าตัด ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควร เนื่องจากสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว ทดแทนได้แล้ว เพราะนอกจากจะมีอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ที่มากกว่าแล้ว ยังมีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดน้อยกว่าด้วย แต่วิธีในการผ่าตัดก็ยังสามารถใช้ได้ในกรณีต่าง ๆ เช่น

 • การผ่าตัดท่อนำไข่
  เป็นการผ่าตัดตกแต่งท่อนำไข่สำหรับผู้ที่มีปัญหาท่อนำไข่อุดตัน หรือท่อนำไข่บวมน้ำ วิธีในการรักษาในขั้นตอนนี้ ก็จะเป็นการผ่าตัดตกแต่งท่อนำไข่ให้เกิดรูเปิดใหม่ เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น แต่ในกรณีที่ท่อนำไข่ตีบ หรือมีการอุดตันอย่างรุนแรง การผ่าตัดเพื่อนำท่อนำไข่ออกเลย จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้ว หรือการทำปฏิสนธิภายนอกร่างกายได้ แต่อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในกรณีการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้
 • การผ่าตัดเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และการเลาะเยื่อพังผืดในอุ้งเชิงกราน
  สำหรับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และการเลาะเยื่อพังผืดในอุ้งเชิงกรานมักเกิดร่วมกัน ซึ่งภาวะนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากได้ เราสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเพื่อทำลายรอยโรค ร่วมกับการเลาะเยื่อพังผืดออก การผ่าตัดนี้สามารถทำผ่านกล้องทางหน้าท้อง แทนการผ่าเปิดหน้าท้องที่อาจทำให้มีแผลเป็นขนาดใหญ่ได้
 • การผ่าตัดแก้หมัน
  การรักษาด้วยวิธีนี้ จะเป็นการรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยเคยผ่าตัดทำหมันหญิงไปแล้ว วิธีนี้จะเป็นการผ่าตัดเพื่อต่อท่อนำไข่ เพื่อให้สามารถกลับมามีบุตรได้อีกครั้ง ในการผ่าตัดนี้ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อขยายภาพระหว่างทำการผ่าตัด เพราะเป็นกระบวนการผ่าตัดที่ต้องใช้ความประณีตสูง และการผ่าตัดนี้ มีอัตราความสำเร็จในการรักษาสูงในผู้หญิงอายุน้อย และไม่มีโรคอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก
 • การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการใช้ยา
  การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการใช้ยา เป็นวิธีในการกระตุ้นการตกไข่ในเพศหญิง ด้วยการใช้ยาที่ออกฤทธิ์หลักในการปรับรอบฮอร์โมน และกระตุ้นการทำงานของเซลล์ไข่ และการตกไข่ เช่น ยาฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน (Gonadotropin) อย่าง FSH และ LH ซึ่งยาในกลุ่มนี้ได้ผลดีในการกระตุ้นไข่ แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นกัน ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้ง
 • การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection)
  วิธีนี้ เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการรักษาภาวะมีบุตรยากในปัจจุบัน เพราะเป็นการช่วยเจริญพันธุ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการเก็บไข่ที่สุกเต็มที่และมีคุณภาพดีที่สุดจากฝ่ายหญิง นำมาผสมกับอสุจิที่ดีที่สุดจากฝั่งชาย เพื่อนำมาผ่านกระบวนการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ เลี้ยงให้เจริญเติบโตเป็นตัวอ่อน และย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการฝังตัวจนเกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

 

การรักษาภาวะมีบุตรยาก สำหรับเพศชาย

การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการผ่าตัด
สำหรับการรักษาของฝ่ายชาย จะเป็นการดำเนินการการผ่าตัดแก้หมันของฝ่ายชาย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อปิดกั้นเซลล์อสุจิ ไม่ให้วิ่งไปยังท่อพักน้ำเชื้อ (Epududymis) ไปยังต่อมน้ำเลี้ยงอสุจิ ด้วยวิธีการผูกหรือ ตัดท่อนำอสุจิ เราสามารถให้อธิบายโดยสังเขปได้ว่า เมื่อฝ่ายชายทำการหลั่งน้ำเชื้อ จะไม่ทำให้เกิดการปฏิสนธิ เพราะไม่มีเซลล์อสุจิผสมอยู่ในน้ำเชื้อนั่นเอง ดังนั้น การผ่าตัดแก่หมัน จึงเป็นวิธีที่จะช่วยเปิดทางให้เซลล์อสุจิของฝ่ายชาย สามารถวิ่งผ่านท่อนำอสุจิไปยังต่อมน้ำเลี้ยงอสุจิได้อีกครั้ง เพื่อรอเวลาที่จะทำการปฏิสนธิเมื่อเกิดการหลั่งได้ สำหรับวิธีการรักษาในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีหลัก ๆ ดังนี้

 • Microsurgery : เป็นการต่อท่อนำอสุจิโดยผ่านการใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยในการผ่าตัด เป็นวิธีการที่มีความทันสมัย มีอัตราความสำเร็จสูงกว่าแบบ Macrosurgery
 • Macrosurgery : เป็นการต่อท่อนำตัวอสุจิโดยใช้แว่นขยาย ใช้เวลาผ่าตัดไม่นาน และมีอัตราสำเร็จที่ไม่สูงเท่าวิธีการแรก

การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการใช้ยา
การรักษาด้วยวิธีการใช้ยา มักใช้ใน 2 กรณีใหญ่ ๆ ดังนี้

 1. รักษาปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ : เช่น ปัญหาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศชาย หลั่งเร็ว หรือภาวะอื่น ๆ ที่ทำให้การมีเพศสัมพันธ์ไม่ประสบความสำเร็จ การใช้ยาจะช่วยเพิ่มอัตราในการตั้งครรภ์ได้ และยังสามารถรักษาได้ด้วยการให้คำปรึกษาเช่นกัน
 2. รักษาด้านฮอร์โมน : บางรายอาจมีภาวะมีบุตรยาก จากปัญหาความผิดปกติของฮอร์โมนบางชนิด การใช้ยารักษาหรือใช้ฮอร์โมนทดแทน จะสามารถปรับฮอร์โมนให้กลับมาในภาวะปกติ และสามารถรักษาภาวะมีบุตรยากได้

การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection)
การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการทำ ICSI เป็นหนึ่งในวิธีการที่พบมากในกรณีที่ฝ่ายชายมีปัญหาด้านการสร้างประสิทธิภาพของการสร้างอสุจิ เช่น ผลจากการทำหมันชาย ในกรณีที่ฝ่ายชายมีปัญหาด้านการสร้างอสุจิ แต่ยังคงสามารถสร้างอสุจิในร่างกายได้ การทำ ICSI จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในกระบวนการรักษากรณีที่ฝ่ายชายทำหมัน จะเลือกใช้วิธีการผ่าตัดเล็กเช่น PESE และ TESE เข้ามาใช้ในการรักษาร่วมด้วย เพื่อให้ได้อสุจิมาผสมกับไข่ของเพศหญิงได้อย่างสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ก็ยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละกรณี และประสิทธิภาพของวิธีการรักษาอื่น ๆ ก่อนตัดสินใจรักษา เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ในการรักษาให้ออกมาดีที่สุด

 

Prime Fertility Center คลินิกเฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก เพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ และวางแผนการตั้งครรภ์แก่ผู้ที่อยากมีลูก แต่มีลูกยาก

การเลือกวิธีในการรักษา จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ถึงสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก และความเหมาะสมของแต่ละวิธีที่มีต่อความต้องการและสภาพร่างกายของคู่รักแต่ละคู่ ดังนั้น การปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก จึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพื่อพิจารณาเลือกวิธีในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคู่

สำหรับคู่รักคู่ไหนที่อยากมีลูก และกำลังหาสถานที่ให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการตั้งครรภ์ ติดต่อเข้ารับการปรึกษากับเราได้เลยที่ Prime Fertility Center คลินิกเฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก ซึ่งเลือกใช้นวัตกรรมล้ำสมัย และเลือกใช้เทคโนโลยีรักษาภาวะมีบุตรยากที่ดีที่สุด ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล JCI พร้อมการให้บริการจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยเฉพาะ ทุกกระบวนการทำงานมีความเป็นมาตรฐาน เป็นระบบ และมีความเป็นมืออาชีพ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายทั่วประเทศ หากคุณกำลังมองหาคลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก ที่ Prime Fertility Center แห่งนี้ จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณแน่นอน

 

สนใจเข้ารับการปรึกษาภาวะมีบุตรยาก
โทร : 062-648-6688 / 062-648-8866 / 02-029-1418–9
Line : http://line.me/ti/p/~@primefertility
Facebook : https://www.facebook.com/primefertilitycenter
E-mail : [email protected]

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันพุธ , วันศุกร์และวันเสาร์
เวลา 08.00 – 16:00 น.
หยุดวันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

Related Posts

14

พ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

อากาศร้อน(มากกกก) แม่ตั้งครรภ์ควรระวังการเกิดอาการเหล่านี้!

อากาศร้อน (มากกกก) แม่ตั้งครรภ์ควรระวังการเกิดอาการเหล่านี้!? อากาศร้อน เรียกว่าเป็นความเค[…]