การทำเด็กหลอดแก้ว

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF / ICSI) สามารถเลือกเพศลูกได้หรือไม่ ?

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF / ICSI) สามารถเลือกเพศลูกได้หรือไม่ ?

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF / ICSI) สามารถเลือกเพศลูกได้หรือไม่ ?

เด็กผู้ชาย หรือ เด็กผู้หญิงเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วช่วยเลือกเพศได้จริงหรือไม่?

ภาวะมีบุตรยากคือภาวะที่คู่สามี-ภรรยา พยายามมีบุตรมาแล้วนานกว่า 1 ปี หรือเป็นคู่สามี-ภรรยาที่มีอายุมากกว่า 35 ปีและพยายามมีลูกประมาณ 6 เดือนแต่ก็ยังไม่ตั้งครรภ์ ซึ่งภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจิตใจไม่มากก็น้อย คู่สามี-ภรรยาหลายคู่จึงเลือกใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ ซึ่งเทคโนโลยีที่นิยมทำคือการทำ IVF และ ICSI ซึ่งเป็นการทำเด็กหลอดแก้วที่เป็นการสร้างตัวอ่อนภายในห้องปฏิบัติการแทนการเกิดขึ้นตามธรรมชาติภายในร่างกายของผู้หญิง โดยการทำ IVF และ ICSI จะมีกระบวนการทำที่ซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำ ด้วยความทันสมัยดังกล่าวทำให้คู่สามี-ภรรยาหลายคู่เข้าใจผิดว่าการทำ IVF หรือ ICSI สามารถเลือกเพศของลูกได้ ซึ่งจะใช่หรือไม่บทความนี้มีคำตอบให้คุณ

 

ไขข้อสงสัย IVF และ ICSI เลือกเพศของลูกได้จริงหรือไม่ ?

คู่สามี-ภรรยาหลายคู่มีความเข้าใจว่าการทำ IVF หรือ ICSI สามารถเลือกเพศของลูกได้ ในความเป็นจริงการทำ IVF หรือ ICSI ไม่สามารถเลือกเพศของลูกได้แต่สามารถรู้เพศของตัวอ่อนได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง

โดยการรู้เพศของตัวอ่อนเป็นผลพลอยได้จากการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อน ซึ่งคู่สามี-ภรรยาที่จะสามารถตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมได้จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขคือ ฝ่ายหญิงต้องมีอายุเกิน 35 ปีขึ้น หรือมีประวัติการแท้งมากกว่า 2 ครั้งในขณะอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์หรือมีผลการตรวจยืนยันว่าการแท้งที่เกิดจากทารกมีพันธุกรรมผิดปกติ หรือไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากทำ IVF มาแล้ว 2 ครั้งติดต่อกัน และมีภาวะเป็นพาหะของโรคทางพันธุกรรม เป็นต้น

ซึ่งโรคทางพันธุกรรมเกิดจากการที่มียีนที่ผิดปกติอยู่โครโมโซมโดยโครโมโซมในร่างกายมีทั้งหมด 23 คู่ โดยมีโครโมโซมร่างกาย 22 คู่และอีก 1 คู่คือโครโมโซมเพศ โครโมโซมที่มียีนผิดปกติจะก่อให้เกิดโรคทางพันธุกรรม เช่น โครโมโซมคู่ที่ 21 มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการดาวน์, โครโมโซม Y ก่อให้เกิดโรคภาวะขนดกที่บริเวณหู, โรคนิ้วเท้าติดกันแต่กำเนิด, โรคผิวหนังเป็นเกล็ดคล้ายงู ส่วนโครโมโซม X จะก่อให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคฮีโมฟีเลีย, โรคเลือดไหลไม่หยุด

โดยโรคทางพันธุกรรมดังกล่าวสามารถถ่ายทอดไปถึงลูกที่ทำให้ลูกเป็นโรคได้ ดังนั้นพ่อ-แม่ที่มีภาวะเสี่ยงดังกล่าวจึงต้องมีการคัดกรองหาความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งเป็นการตรวจจากโครโมโซมทั้ง 23 แท่งภายในครั้งเดียวจึงทำให้สามารถตรวจวิเคราะห์เพศของตัวอ่อนก่อนนำไปฝังในโพรงมดลูกได้

การรู้เพศของตัวอ่อนสามารถช่วยป้องกันการถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติจากโครโมโซม X และ Y โดยเป็นโครโมโซมที่สามารถทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้เฉพาะบางเพศเท่านั้น เช่น โรคภาวะขนดกที่บริเวณหูจะเกิดกับผู้ชายเท่านั้นเพราะยีนที่ผิดปกติอยู่บนโครโมโซม Y เป็นต้น การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมจึงเป็นการป้องกันโรคพันธุกรรมที่จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดี

แต่การที่จะตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมจากโครโมโซมได้นั้น ทางสถานพยาบาลและแพทย์ที่ให้บริการต้องมีหนังสือรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมจากโครโมโซมได้ เพราะในประเทศไทยการเลือกเพศลูกโดยที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพันธุกรรมถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ไม่ว่าสถานพยาบาลหรือแพทย์คนไหนก็ไม่มีมีสิทธิ์ทำให้กับผู้ที่เข้ารับบริการได้

การทำเด็กหลอดแก้วเป็นการสร้างโอกาสให้กับคู่สามี-ภรรยาที่มีบุตรยากสามารถมีบุตรได้ตามความต้องการ ซึ่งการทำ IVF และ ICSI เป็นวิธีการมีบุตรที่ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจและกำลังทรัพย์ โดยเฉพาะกำลังทรัพย์เพราะการทำ IVF หรือ ICSI ราคาในแต่ละครั้งเริ่มต้นที่หลักแสนขึ้นไปซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งในปัจจุบันนิยมทำ ICSI มากกว่าเนื่องจากเป็นวิธีที่ทันสมัยและให้อัตราสำเร็จที่สูงกว่า IVF นั่นเอง

ดังนั้นในการเลือกสถานพยาบาลในการทำ IVF หรือ ICSI จึงต้องพิจารณาสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานมีใบอนุญาตในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ตามประกาศของแพทยสภา พิจารณาแพทย์ว่ามีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์หรือมีประสบการณ์ในการรักษาผู้มีบุตรยากมานานแค่ไหน และพิจารณามาตรฐานของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ ว่าผ่านมาตรฐานหรือผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะทำให้สถานพยาบาลและแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่จะช่วยให้มีบุตรที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน

Prime Fertility Center คลินิกรักษาผู้มีลูกยากที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสมัยที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองมาตรฐานจาก JCI และ ISO 15189 และ ISO 15190 ซึ่งมีวิธีการรักษาทั้งแบบ ICSI และ IUI ที่จะช่วยให้การมีบุตรเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ในราคาการทำ ICSI, IUI และ IVF มีราคาที่เหมาะสม ที่มาพร้อมบริการให้คำปรึกษาและให้ความใส่ใจเพื่อลดความกดดันและความเครียดของผู้เข้ารับบริการที่ทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จในการมีบุตรที่จะคอยดูแลเสมือนเป็นครอบครัวของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน

 

สนใจเข้ารับการปรึกษาภาวะมีบุตรยาก
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ icsi ราคา/ iui ราคา/ivf ราคา/ทํา icsi ราคา
ทําอิ๊กซี่ ราคา/เก็บไข่ ราคา/เด็กหลอดแก้ว ราคา/ทําลูกแฝด ราคา

โทร : 062-648-6688 / 062-648-8866 / 02-029-1418–9
Line : http://line.me/ti/p/~@primefertility
Facebook : https://www.facebook.com/primefertilitycenter
E-mail : [email protected]

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันพุธ , วันศุกร์และวันเสาร์
เวลา 08.00 – 16:00 น.
หยุดวันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

Related Posts