– หมดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว –

Package “ IUI and OI Program I ”
แพ็กเกจกระตุ้นไข่ด้วยยาชนิดรับประทาน

ราคาพิเศษ! 18,900 บาท

การชำระเงิน: แบ่งจ่าย 2 ครั้ง
1. ชำระเงิน 9,900 บาท เมื่อเริ่มกระบวนการรักษา
2. ชำระเงิน 9,000 บาท ณ วันฉีดเชื้อ หากคนไข้สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาในขั้นที่ 2 ได้

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
062-648-8866
02-029-1418-9

หรือ facebook.com/primefertilitycenter

 

หมายเหตุ :

🚩 Promotion “IUI and OI Program 1” เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ก.ค. 2563 เท่านั้น
🚩 ในกรณีที่จองแพ็กเกจแต่ยังไม่เริ่มกระบวนการรักษา ผู้รับบริการต้องชำระเงิน 50% จากราคาแพ็กเกจ ณ วันที่ทำการจอง (หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
🚩 สิทธิพิเศษ ส่วนลด 50% สำหรับ 10 ท่านแรก ผู้รับบริการต้องชำระเงินทั้งจำนวน ณ วันที่ทำการจอง (หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายใน 6 เดือน
🚩 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกัน หรือหักลบกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม