ICSI IVF แตกต่างกันอย่างไร?

มีบุตรยาก ทำ ICSI และ IVF แตกต่างกันอย่างไร?

ICSI IVF แตกต่างกันอย่างไร?

มีบุตรยาก ทำ ICSI และ IVF แตกต่างกันอย่างไร?

มีบุตรยาก เลือกวิธี IVF & ICSI ยากแค่ไหนก็มีลูกได้

ในสังคมปัจจุบันที่เร่งรีบ ผู้หญิงมีบทบาททางสังคมมากขึ้น และการเริ่มต้นชีวิตคู่ก็เริ่มเมื่อมีอายุที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้คนในปัจจุบันมีบุตรยาก มีลูกยาก ขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในยุคนี้ก็มีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายเพื่อช่วยในเรื่องภาวะมีบุตรยาก มีลูกยาก ซึ่งเด็กหลอดแก้วนับเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก มีลูกยาก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางรักษาด้วยกันคือ IVF และ ICSI ซึ่งแต่ละวิธีก็มีวิธีและราคาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย วันนี้เราจะมาเล่าถึงความแตกต่างและไขทุกข้อสงสัยเพื่อเป็นข้อมูลให้คู่รักได้เตรียมพร้อม และวางแผนจะมีเจ้าตัวน้อยกันค่ะ

โดยก่อนที่จะเริ่มรักษาภาวะมีบุตรยาก มีลูกยาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจหาสาเหตุก่อน เพื่อที่จะได้เลือกวิธีและวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด

 

สาเหตุหลักๆของภาวะมีบุตรยาก มีลูกยากแบ่งได้หลักๆ ดังนี้

  1. สาเหตุการมีบุตรยาก มีลูกยากจากฝ่ายหญิง อาจเกิดจากอายุและปัญหาทางสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะไข่ไม่ตก ท่อรังไข่อุดตัน รังไข่ฝ่อ มีเนื้องอกในมดลูก หากมีการตรวจพบแต่เนิ่นๆ ก็มีโอกาสรักษาให้หายและพร้อมจะมีบุตรตามธรรมชาติได้
  2. สาเหตุการมีบุตรยาก มีลูกยากจากฝ่ายชาย อาจเกิดจากอายุและปัญหาทางสุขภาพ เช่น อายุมากขึ้นและอาจมีความผิดปกติของฮอร์โมนจนอาจเป็นสาเหตุให้มีอาการหลั่งน้ำอสุจิได้น้อย หรือน้ำเชื้อไม่มีตัวอสุจิเลยนอกจากนี้อาจจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ สูบบุหรี่จัด ติดสารเสพติด เป็นต้น

เมื่อทราบถึงสาเหตุภาวะการมีบุตรยาก มีลูกยาก ทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำนวัตกรรมที่ช่วยรักษาภาวะการมีบุตรยาก มีลูกยาก โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางรักษา คือ IVF และ ICSI แต่ละวิธีคืออะไรและมีวิธีแตกต่างกันอย่างไร เราลองมาดูกัน

 

ไอวีเอฟ (IVF : In Vitro Fertilization)

เป็นกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วแบบไม่เจาะจง โดยคัดเลือกไข่ที่สมบูรณ์และคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงในปริมาณมากมาผสมกันภายนอก โดยวิธี IVF จะปล่อยให้อสุจิของฝ่ายชายเข้าไปปฎิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิงตามธรรมชาติจนเกิดเป็นตัวอ่อน และนำตัวอ่อนที่ได้ฝังเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดเป็นทารกต่อไป

 

อิ๊กซี่ ( Intracytoplasmic Sperm Injection : ICSI)

เป็นอีกวิธีของการทำเด็กหลอดแก้ว แต่ได้รับการพัฒนาและเสริมเทคนิคบางอย่าง เพื่อเพิ่มโอกาสการปฎิสนธิให้สำเร็จได้มากขึ้น กล่าวคือ วิธี ICSI จะคัดเลือกไข่ 1 ใบ และคัดเลือกอสุจิ 1 ตัว ที่แข็งแรงสมบูรณ์นำมาผสมกัน โดยใช้เข็มเจาะไปที่ไข่เพื่อช่วยนำอสุจิเข้าไปปฎิสนธิจนเกิดเป็นตัวอ่อน และนำกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป สำหรับวิธี ICSI นักวิทยาศาสตร์จะคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยพิจารณาจากรูปร่าง ขนาด ลักษณะการว่ายของตัวอสุจิ และวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหากรณีที่คุณพ่อมีน้ำเชื้ออสุจิน้อย หรือน้อยมาก หรือไม่สามารถหลั่งอสุจิออกมาได้ ผู้เชี่ยวชาญอาจจะใช้วิธีอื่น ๆ เก็บอสุจิจากอัณฑะโดยตรงได้เช่นกัน

 

การทำ ICSI และ IVF มีข้อแตกต่างอย่างไรบ้าง

  1. การทำ ICSI มีกระบวนการแทบจะเหมือนกับการทำ IVF ทุกอย่าง แต่จะแตกต่างกัน ส่วนการเลือกและใช้เชื้อสเปิร์มเข้าผสมกับไข่ โดยจะไม่ปล่อยให้เชื้อสเปิร์มวิ่งไปผสมกับไข่เองเหมือนกับการทำ IVF แต่นักวิทยาศาสตร์จะคัดเลือกเชื้อสเปิร์มเพียง 1 ตัวที่มีความสมบูรณ์ของรูปร่างหน้าตา การว่ายที่ดี แล้วฉีดเชื้อสเปิร์มดังกล่าวเข้าไปที่เซลล์ไข่ของฝ่ายหญิงโดยตรง เพื่อเพิ่มโอกาสของการปฎิสนธิเป็นตัวอ่อนให้มากขึ้นกว่าเดิม
  2. การทำ ICSI จะมีการคัดเลือกตัวสเปิร์มที่แข็งแรงที่สุด และใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เจาะฉีดสเปิร์มตัวนั้นเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง ผู้เข้ารับบริการจึงไม่ต้องลุ้นให้เชื้อสเปิร์มเจาะไข่ได้สำเร็จเหมือนการทำ IVF
    ICSI เหมาะกับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก และผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาด้วยวิธี IUI หรือวิธี IVF รวมถึงผู้ที่มีปัญหาท่อรังไข่ตีบตันทั้งสองข้าง และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเยื่อบุโพรงมดลูกผิดปกติ เป็นต้น และเหมาะกับผู้ชายที่ประสบปัญหาจำนวนอสุจิน้อยผิดปกติ หรือผู้ที่มีอสุจิไม่แข็งแรง หรือเปลือกไข่หนา เหนียว และแข็ง จนอสุจิไม่สามารถเจาะเปลือกไข่เข้าไปได้ เป็นต้น
  3. IVF และ ICSI ไข่ที่ได้ในรอบผสมกับอสุจิทั้งหมด สามารถเก็บไว้รอการฝังที่มดลูกอีกครั้ง ในกรณีที่มีการผสมกันแล้วได้ตัวอ่อนหลายตัว
  4. ค่าใช้จ่ายในการทำ ICSI และ IVF เป็นวิธีรักษาการมีบุตรยาก มีลูกยากที่ราคาค่อนข้างสูงทั้งคู่ แต่ก็มีความแตกต่างกันในด้านรายละเอียด แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละราย

ทั้ง 2 วิธีที่กล่าวมาข้างต้น คือเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นาเพื่อแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก มีลูกยาก ดังนั้นหากพบว่าตัวเองกำลังประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก มีลูกยาก ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจสอบหาข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

 

Prime Fertility Center ไม่ได้เพียงแค่ให้การรักษาภาวะมีบุตรยาก มีบุตรยาก มีลูกยากเพียงเท่านั้น สิ่งที่ Prime Fertility Center มุ่งหวัง และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง คือการให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจ พร้อมให้คำปรึกษา ดูแล และใส่ใจทุกความรู้สึกของคุณ เหมือนกับเป็นคนในครอบครัว เพราะเราเข้าใจถึงความรู้สึก ความกดดัน ความเครียดของผู้เข้ารับบริการที่ไม่สามารถมีบุตรได้สำเร็จเป็นอย่างดี ทางคลินิกจึงมีความตั้งใจที่จะมอบความอบอุ่น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความมุ่งมั่นและความใส่ใจจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน และทีมงานมากประสบการณ์ในการดูแลและให้คำปรึกษาแบบครบวงจร 

 

สนใจเข้ารับการปรึกษาภาวะมีบุตรยาก
ติดต่อ Prime Fertility Center
โทร : 062-648-6688 / 062-648-8866 / 02-029-1418–9
Line : http://line.me/ti/p/~@primefertility
Facebook : https://www.facebook.com/primefertilitycenter
E-mail : [email protected]

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันพุธ , วันศุกร์และวันเสาร์
เวลา 08.00 – 16:00 น.
หยุดวันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

Related Posts

แนะนำวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

15

พ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว แนะนำวิธีในการรักษาภาวะม […]