Prime Fertility Clinic ได้จัดทำหนังสือสวดมนต์บริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

Prime Fertility Clinic ได้จัดทำหนังสือสวดมนต์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 615 เล่ม เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 9 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนบ้านห้วยยาง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​
2. โรงเรียนบ้านเด่นชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์
​3. โรงเรียนวัดแตน จังหวัดพิษณุโลก
4. โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ จังหวัดพิษณุโลก
5. โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล จังหวัดพะเยา
​8. โรงเรียนบ้านวังมน จังหวัดลำพูน
9. โรงเรียนวัดทุ่งโพ จังหวัดอุทัยธานี

เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ

Related Posts

เด็กหลอดแก้ว ราคาแพงจริงหรือไม่

12

มิ.ย.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

เด็กหลอดแก้ว ราคาแพงจริงหรือไม่? และแตกต่างจากเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์ธรรมชาติอย่างไร?

เด็กหลอดแก้ว ราคาแพงจริงหรือไม่? และแตกต่างจากเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์ธรรมชาติอย่างไร? ไ […]

ทำไมต้องแช่แข็งอสุจิ! การแช่แข็งอสุจิคืออะไร? เหมาะกับใครบ้าง?

08

มิ.ย.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

ทำไมต้องแช่แข็งอสุจิ! การแช่แข็งอสุจิคืออะไร? เหมาะกับใครบ้าง?

  ทำไมต้องแช่แข็งอสุจิ! การแช่แข็งอสุจิคืออะไร? เหมาะกับใครบ้าง? การแช่แข็งอสุจิ (Spe[…]