HA ICSI คืออะไร?

ICSI หรือ Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) เป็นการปฏิสนธินอกร่างกาย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่มักนำมารักษาภาวะมีบุตรยาก
เป็นการนำเอาอสุจิที่ผ่านการคัดเลือกที่ดีที่สุดหนึ่งตัวผสมต่อไข่ที่อยู่ในระยะที่เหมาะสมในการปฏิสนธิหนึ่งใบ โดยการฉีดอสุจิเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง ดังนั้นการเลือกตัวอสุจิให้ได้ตัวที่มีคุณภาพจะช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ

วิธีการคัดเลือกเชื้อแบบพิเศษ ที่ได้รับความนิยมและได้ผลดี คือ HA-ICSI (Hyaluronan Acid – ICSI)
Hyaluronan Acid (HA) เป็นสารโปรตีนที่อยู่ล้อมรอบผิวของเซลล์ไข่ที่ปกติ ในกระบวนการปฏิสนธิตามธรรมชาติ ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจะใช้สาร HA มาหยดลงบนจานเพาะเลี้ยงที่มีอสุจิอยู่ ให้สาร HA ทำปฏิกิริยาจับกับส่วนหัวของอสุจิ ตัวอสุจิที่สมบูรณ์แข็งแรงจะมาจับกับสาร HA นี้ได้และช่วยคัดกรองตัวอสุจิที่มีสารพันธุกรรมที่เสียหายบางส่วน (DNA fragmentation) ออกไปได้ จากนั้นจะสามารถเลือกตัวอสุจิสำหรับ ICSI ได้

การศึกษาในงานวิจัยส่วนใหญ่สนับสนุนประโยชน์ที่ได้จากการใช้วิธีนี้ช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ ช่วยทำให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตถึงระยะคลีเวจและบลาสโตซิสได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังเพิ่มอัตราฝังตัวและอัตราการตั้งครรภ์เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ รวมถึงลดอัตราการแท้งบุตรได้

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/ha-icsi-คืออะไร

Related Posts