09

มี.ค.

ไฟร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก

ให้คำปรึกษาด้านภาวะมีบุตรยาก ที่ดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ครบครันและทันสมัย ศูนย์แพทย์เฉพาะที่ทางดูแลไปถึงการตรวจสุขภาพ การให้บริการฉีดวัคซีน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย์ประสบการณ์สูง

บริการของ ไฟร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก

การบริการของไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ เลือกใช้เทคโนโลยีรักษาที่มีความทันสมัยที่สุด ผ่านการรับรองคุณภาพในมาตรฐานระดับสากลอย่าง JCI (Joint Commission International) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการรับรองความสามารถ และความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในระดับสากล 

 

ศูนย์บริการที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครื่องมือที่มีมาตรฐานสูง สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ สิ่งเหล่านี้จึงรวมกันขึ้นมาเป็น “ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก”

ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) จากสถาบันสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร และมีการดำเนินงานมานานกว่า 75 ปี

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 หมายเลขทะเบียน 4241/63 ในส่วนของห้องปฏิบัติการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้
ให้คำปรึกษาด้านภาวะมีบุตรยาก ตรวจสุขภาพ ศูนย์พยาบาลครบวงจร