30

มิ.ย.

หมดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

Baby’s Genetic Testing Program
แพ็กเกจเด็กหลอดแก้ว ICSI + ตรวจโครโมโซม + ย้ายตัวอ่อน (รอบแช่แข็ง)

สำหรับคู่สมรสชาวไทย
หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทยเท่านั้น

Prime Fertility Clinic
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO

จัดแพ็กเกจ ICSI
+ NGS + FET เหมาจ่าย

พิเศษ เพียง 259,000 บาท

แพ็กเกจนี้รวมการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้รับบริการสามารถวางแผนการรักษาต่อไป และมีบุตรได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล

ระยะเวลา :
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

สอบถามรายละเอียด / นัดหมายเพิ่มเติม

Facebook : Inbox

โทร : 062-648-8866
02-029-1418-9

Line : @primefertility

รายละเอียดแพ็กเกจ :
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายหญิง
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL, AMH, FSH, TSH, E2
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายชาย
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL + Semen Analysis (การตรวจวิเคราะห์เชื้ออสุจิ)
• แพ็กเกจกระตุ้นไข่ Ovarian Stimulation Package
*กรณีการพบแพทย์และการใช้ยาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ ไม่รวมยา Pergoveris
• ค่าตรวจภายใน + อัลตราซาวน์ตลอดกระบวนการรักษา
• ค่าตรวจเลือดระหว่างการกระตุ้นไข่
• ยาฉีดป้องกันไข่ตก
• ยาฉีดกระตุ้นไข่สุก
• ค่าเก็บไข่และยากลับบ้านหลังเก็บไข่ (ไม่รวมยา Cetrotide หลังเก็บไข่)
• ยาระงับความรู้สึก
• ค่านรีแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ตลอดกระบวนการรักษา
•  ค่าห้องปฏิบัติการ + ICSI + HA ICSI + ค่าบริการเจาะเปลือกตัวอ่อนด้วยการยิงเลเซอร์ + ค่าเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
•  แพ็กเกจตรวจโครโมโซมตัวอ่อนรวมการแช่แข็งตัวอ่อน 2 ตัวแรก ระยะเวลา 1 ปี
• แพ็กเกจย้ายตัวอ่อนแบบ Gold Package รวมรายการตรวจในห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจภายใน และค่าบริการทางการแพทย์ รวมยาระยะลูเตียล 15 วัน และยาช่วยการฝังตัวของตัวอ่อน

 

หมายเหตุ :

🚩 Baby’s Genetic Testing Program เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 2563 เท่านั้น
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายใน 6 เดือน
🚩 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกัน หรือนำไปหักลบกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่น
แพ็กเกจเด็กหลอดแก้ว 259,000