หมดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว
ICSI “New Normal” Package
189,999 บาท

Social Distancing,
Stay
Strong for Your Baby!

โปรแกรมทำเด็กหลอดแก้วแบบ ICSI ครบวงจร
สำหรับคู่สมรสชาวไทย หรือ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทยเท่านั้น

Prime Fertility Clinic
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO

จัดแพ็กเกจ ICSI ราคาเดียวจบครบทุกขั้นตอน

เพียง 189,999 บาท

เป็นโปรแกรมการตรวจรักษาแบบ “New Normal” สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และวิถีชีวิตปัจจุบัน
เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าจะสามารถมีบุตรและสร้างครอบครัวได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล

ระยะเวลา :
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

สอบถามรายละเอียด / นัดหมายเพิ่มเติม

Facebook : Inbox

โทร : 062-648-8866
02-029-1418-9

Line : @primefertility

รายละเอียดแพ็กเกจ :
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายหญิง
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL, AMH, FSH, TSH, E2
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายชาย
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL + Semen Analysis (การตรวจวิเคราะห์เชื้ออสุจิ)
• แพ็กเกจกระตุ้นไข่ Ovarian Stimulation Package
*กรณีการพบแพทย์และการใช้ยาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
• ค่าตรวจภายใน + อัลตราซาวน์ตลอดกระบวนการรักษา
• ค่าตรวจเลือดเพื่อเช็คระดับฮอร์โมนระหว่างการกระตุ้นไข่
• ยาฉีดป้องกันไข่ตก
• ยาฉีดกระตุ้นไข่สุก
• ยาระงับความรู้สึก
• ค่าเก็บไข่และยากลับบ้านหลังเก็บไข่
• ค่านรีแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ตลอดกระบวนการรักษา
• ค่าเตรียมความพร้อมของไข่และเชื้ออสุจิ + ค่าทำ HA ICSI + ค่าบริการเจาะเปลือกตัวอ่อนด้วยการยิงเลเซอร์ + ค่าเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
• ค่าบริการย้ายตัวอ่อนรอบสด
• การแช่แข็งตัวอ่อน 4 ตัวอ่อน ระยะเวลา 1 ปี

 

หมายเหตุ :

🚩 ICSI “New Normal” Package เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 2563 เท่านั้น
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายใน 6 เดือน
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่น
แพ็กเกจเด็กหลอดแก้ว 189,999 บาท