11

ม.ค.

ICSI New Gen 2021
269,000 บาท

โปรแกรมทำเด็กหลอดแก้วแบบ ICSI
สำหรับคู่สมรสชาวไทย หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทยเท่านั้น

Prime Fertility Clinic
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO

จัดโปรแกรม ICSI ครบวงจร
กระตุ้นไข่ + เก็บไข่ + ICSI
ตรวจโครโมโซม + FET รอบแช่แข็ง+ แช่แข็งตัวอ่อน
ราคาพิเศษ!

เพียง   269,000 บาท

ทุกกระบวนการดูแลโดยแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าจะสามารถมีบุตรและสร้างครอบครัวอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน

ระยะเวลา :
วันนี้ – 30 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียด / นัดหมายเพิ่มเติม

Facebook : Inbox

โทร : 062-648-8866
02-029-1418-9

Line : @primefertility

 

 

รายละเอียดแพ็กเกจ :
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายหญิง
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL, AMH, FSH, TSH, E2
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายชาย
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL + Semen Analysis (การตรวจวิเคราะห์เชื้ออสุจิ)
• แพ็กเกจกระตุ้นไข่ Ovarian Stimulation Package *กรณีการพบแพทย์และการใช้ยาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
• ค่าตรวจภายใน + อัลตราซาวนด์ตลอดกระบวนการรักษา
• ค่าตรวจเลือดเพื่อเช็คระดับฮอร์โมนระหว่างการกระตุ้นไข่
• ยาฉีดป้องกันไข่ตก
• ยาฉีดกระตุ้นไข่สุก
• ยาระงับความรู้สึก
• ค่าเก็บไข่และยากลับบ้านหลังเก็บไข่*
• ค่านรีแพทย์และวิสัญญีแพทย์
• ค่าเตรียมความพร้อมของไข่และเชื้ออสุจิ + ค่าทำ HA ICSI + ค่าบริการเจาะเปลือกตัวอ่อนด้วยการยิงเลเซอร์ + ค่าเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
• การตรวจโครโมโซมตัวอ่อน 2 ตัว รวมการแช่แข็งตัวอ่อน 1 ปี และการดูดเซลล์เพื่อตรวจโครโมโซม
• การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งแบบ Gold Package รวมรายการตรวจในห้องปฏิบัติการ (กรณีผลเลือดเกิน 3 เดือน) ค่าใช้จ่ายห้องผ่าตัดและห้องปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายช่วงเตรียมผนังมดลูก 1 รอบ*** และยาระยะลูเตียล 15 วัน

 

หมายเหตุ :

🚩 ICSI New Gen 2021 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. ถึง 30 เม.ย. 2564 โดยสามารถเข้าร่วมการรักษาได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
🚩 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกัน หรือนำไปหักลบกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
🚩 แพ็กเกจนี้สำหรับคู่สมรสชาวไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยเท่านั้น
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่น
แพ็กเกจเด็กหลอดแก้ว 269,000 บาท