27

เม.ย.

– หมดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว –


Package “ IUI and OI Program 2 ”
แพ็กเกจกระตุ้นไข่ด้วย ยาชนิดรับประทานและยาฉีด

ราคาพิเศษ! 27,900 บาท

7695

การชำระเงิน : แบ่งจ่าย 2 ครั้ง
1. ชำระเงิน 18,900 บาท เมื่อเริ่มกระบวนการรักษา หรือชำระเพิ่ม 4,950 บาท กรณีคนไข้ชำระเงินมัดจำไว้แล้ว
2. ชำระเงิน 9,000 บาท ณ วันฉีดเชื้อ หากคนไข้สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาในขั้นที่ 2 ได้

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
062-648-8866
02-029-1418-9

หรือ facebook.com/primefertilitycenter

 

หมายเหตุ :

🚩แพ็กเกจนี้สำหรับคู่สมรสชาวไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยเท่านั้น
🚩แพ็กเกจนี้ไม่รวมรายการตรวจของห้องปฏิบัติการต่างๆ ก่อนการกระตุ้นไข่ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
🚩 Promotion “ IUI and OI Program 2” เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2563 เท่านั้น
🚩 ในกรณีที่จองแพ็กเกจแต่ยังไม่เริ่มกระบวนการรักษา ผู้รับบริการต้องชำระเงิน 50% จากราคาแพ็กเกจ ณ วันที่ทำการจอง (หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
🚩กรณีเริ่มกระบวนการรักษาแล้ว หากมีการยกเลิกแพ็กเกจในภายหลัง ทางคลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
🚩เงื่อนไขของแพ็กเกจนี้อ้างอิงตามข้อกำหนดและข้อแนะนำของไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายใน 31 มีนาคม 2564
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม