27

เม.ย.

IUI Supreme Package
โปรโมชั่นพิเศษ ทำ IUI ราคาพิเศษ!

แถมฟรี! แพ็กเกจตรวจร่างกายชาย-หญิง และทดสอบการตั้งครรภ์

ในราคา 24,900 บาท

10823

แพ็กเกจนี้สำหรับคู่สมรสชาวไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยเท่านั้น

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
062-648-8866 ,  02-029-1418-9

Facebook facebook.com/primefertilitycenter

Line : @primefertility

 

หมายเหตุ :

🚩 Promotion “IUI Supreme Package” เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 2564 เท่านั้น
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายใน วันที่ 31 ธ.ค. 2564
🚩 แพ็กเกจนี้รวมตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจเลือดฝ่ายชายและฝ่ายหญิง รวมไปถึงการตรวจคุณภาพเชื้ออสุจิก่อนการกระตุ้นไข่ หากผู้รับบริการมีผลตรวจเลือดและ/หรือผลตรวจคุณภาพเชื้ออสุจิจากสถานพยาบาลอื่น ผู้รับบริการจะไม่สามารถนำผลตรวจดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนลด หรือเป็นเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
🚩โปรแกรมกระตุ้นไข่ตามแพ็กเกจนี้ จะเป็นยากระตุ้นไข่ชนิดรับประทาน หากผู้รับบริการประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องใช้ยากระตุ้นไข่แบบฉีด คลินิกฯ ยินดีลดราคายาฉีดให้ 5% จากราคาปกติ
🚩กรณีจองแพ็กเกจแต่ยังไม่เริ่มกระบวนการรักษา ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาแพ็กเกจ โดยหากมีการยกเลิกแพ็กเกจ คลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวนดังกล่าว
🚩 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกัน หรือหักลบกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    รีวิว-Prime Fertility Clinic