Q&A ย้ายตัวอ่อนรอบสดกับรอบแช่แข็ง ต่างกันอย่างไร แบบไหนดีกว่า

สำหรับการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก สามารถเลือกทำได้ 2 แบบ คือการย้ายตัวอ่อนรอบสดกับรอบแช่แข็งครับ

การย้ายตัวอ่อนรอบสด หรือ Fresh Cycle : เป็นการย้ายตัวอ่อนในรอบที่ทำการกระตุ้นและเก็บไข่ คือหลังจากเก็บไข่ และนำมาปฎิสนธินอกร่างกายกับอุสจิแล้ว ก็จะเลี้ยงตัวอ่อนจนที่อยู่ในระยะ 2-3 วัน หรือระยะ Blastocyst ถ้าตัวอ่อนเติบโตดี แข็งแรง แพทย์ก็จะนัดคนไข้มาย้ายตัวอ่อนที่คัดเลือกแล้วเข้าสู่โพรงมดลูกหลังจากนั้น

การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง หรือ Frozen Cycle : เป็นการย้ายตัวอ่อนในรอบที่มีการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูก โดยใช้ตัวอ่อนที่แช่แข็งมาละลาย แล้วจึงย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกที่เตรียมพร้อมไว้

เมื่อก่อนการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกมักจะทำรอบสดเป็นหลัก เพราะเทคนิคการแช่แข็งตัวอ่อน รวมถึงการละลายยังไม่ดีนัก แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก การแช่แข็งและการทำละลายได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพดี แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นต้องอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญของทางคลินิกที่รักษามีบุตรยากด้วย ส่วนการจะเลือกใช้วิธีไหนขึ้นอยู่ปัจจัยหลายๆ อย่างด้วยครับ

ถ้าจะให้เปรียบเทียบกัน ข้อดีของการย้ายตัวอ่อนรอบสดคือประหยัดเวลา รวมถึงการย้ายรอบสดอาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแช่แข็ง การทำละลาย

ส่วนข้อดีของการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งคือ เราจะมีการเตรียมโพรงมดลูกให้พร้อมมากกว่า อัตราความสำเร็จจึงสูงกว่ารอบสด เนื่องจากในรอบสดมดลูกถูกกระตุ้นเพื่อเก็บไข่ ทำให้ผนังมดลูกหนา สภาพมดลูกจึงยังไม่เอื้อกับการฝังตัวมากเท่าไรนัก

นอกจากนั้นหากคู่สมรสที่ต้องการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนคัดกรองคุณภาพตัวอ่อน โดยตัดเซลล์รกไปตรวจโรคทางโครโมโซม เพื่อให้การเลือกตัวอ่อนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งถ้าตัวอ่อนปกติก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์มากขึ้นด้วย สำหรับขั้นตอนนี้ต้องรอผลการตรวจ ทำให้ต้องใช้การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งเพื่อรอผลตรวจออกมาก่อนนั่นเอง

ปัจจุบันหากไม่ติดปัญหาหรือมีเหตุผลจำเป็นอื่น มักใช้การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งมากกว่า เนื่องจากอัตราความสำเร็จที่สูงกว่านั่นเอง

เมื่อย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ที่ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก จะนัดคนไข้มาตรวจเลือดเพื่อเช็กฮอร์โมนว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ทำให้รู้ผลเร็วช่วยให้ไม่ต้องเครียดหรือกังวลเป็นเวลานาน ซึ่งการตรวจเลือดเป็นการตรวจที่แม่นยำกว่าการตรวจปัสสาวะผ่านชุดการตรวจครรภ์ โดยวิธีตรวจผ่านปัสสาวะจะรู้ผลได้เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ไปแล้ว

น.พ.พูนเกียรติ ปัญญามิตร

สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก

 

รู้จักบริการเตรียมตัวก่อนย้ายตัวอ่อน

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/qa-ย้ายตัวอ่อนรอบสดกับรอ

Related Posts