20

ต.ค.

Interview คุณเอ๊ะ แชร์ประสบการณ์…สามีทำหมันแล้วแต่เทคโนโลยีก็ช่วยให้มีลูกได้

คุณเอ๊ะ แชร์ประสบการณ์มีลูกยากแต่มีลูกได้ … เมื่อสามีทำหมันแล้ว พบกับประสบการณ์จากคร […]

20

ต.ค.

การเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อทำเด็กหลอดแก้วมีกี่ระยะ

การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในการทำเด็กหลอดแก้ว ในที่นี้จะหมายถึงการเลี้ยงตัวอ่อนหลังจากที่ได้ผสมไ[…]

20

ต.ค.

วิธีการเลี้ยงตัวอ่อนมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อการรักษาผู้มีบุตรยากมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ การเลี้ยงตัวอ่อน เป็นกระบว[…]