การทำอิ๊กซี่ (ICSI) คืออะไร? ช่วยในการมีบุตรได้อย่างไร?

 

อิ๊กซี่ (ICSI) หรือที่นิยมเรียกกันว่าการทำเด็กหลอดแก้ว เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายที่ใช้เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการเข้าช่วย ทำได้โดยการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านการคัดเลือกดีที่สุดหนึ่งตัวเข้าไปในฟองไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิจนได้เป็นตัวอ่อน

หลังจากนั้นตัวอ่อนจะถูกนำไปเพาะเลี้ยงในภาวะที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ เมื่อถึงเวลาจึงค่อยทำการนำตัวอ่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวที่มดลูกและเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไป

วิธีนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการปฎิสนธิและโอกาสการตั้งครรภ์ได้ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิหรือการปฏิสนธิแบบผิดปกติอีกด้วย เช่น การเกิดการผสมด้วยอสุจิหลายตัว, อสุจิไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่เพื่อเข้ามาปฏิสนธิได้ เป็นต้น

การทำอิ๊กซี่นับว่าเป็นเทคโนโลยีช่วยในเรื่องของการมีบุตรที่เป็นที่นิยมและมีโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จสูงในปัจจุบัน เรียกว่ามีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 50% – 80% เลยทีเดียวค่ะ

 สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ Prime Fertility Clinic ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะ

 

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

Related Posts