ตรวจโครโมโซมตัวอ่อน

ข้อดีของการตรวจโครโมโซมตัวอ่อน

ICSI ตรวจโครโมโซม

ทำไมต้องตรวจโครโมโซมตัวอ่อน? มีข้อดีและข้อควรทราบอย่างไรบ้าง!

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน (Preimplantation Genetic Testing: PGT) เป็นการตรวจคัดกรองดูความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย 22 คู่ และโครโมโซมเพศ 1 คู่ (XX หรือ XY) ของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อควรทราบ ก่อนตัดสินใจ ดังนี้

ข้อดี

 1. ทราบความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว
 2. ลดอัตราการยุติการตั้งครรภ์ ที่เกิดจากตัวอ่อนมีความผิดปกติ
 3. สามารถเลือกตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงได้
 4. โอกาสในการตั้งครรภ์สูงขึ้น 60-80 %
 5. ลดการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น
 6. การตรวจ PGT นั้นมีความแม่นยำสูงถึง 99%
 7. ลดระยะเวลารอการตั้งครรภ์

ข้อควรทราบ

 1. ตัวอ่อนจะถูกตัดเซลล์รกบางส่วนเพื่อนำไปตรวจ จึงมีโอกาสเสี่ยงที่ตัวอ่อนจะเกิดความเสียหายได้ หากตัวอ่อนคุณภาพไม่ดี หรือนักวิทยาศาสตร์ไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอ (นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่มีความเชี่ยวชาญ จะสามารถประเมินคุณภาพตัวอ่อนก่อน ว่าควรทำหรือไม่)
 2. การตรวจ PGT นั้นเป็นการตัดเซลล์รกไปตรวจ ดังนั้นผลการตรวจจึงไม่สามารถยืนยันความผิดปกติของตัวอ่อนได้ทั้งหมด 100%
 3. การทำ PGT มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาล
 4. การทำ PGT ควรตัดสินใจทำก่อนการแช่แข็งตัวอ่อนระยะ Blastocyst (Day5 หรือ Day6) หากแช่แข็งตัวอ่อนไปแล้ว จะต้องละลายตัวอ่อนออกมาเพื่อทำการตัดเซลล์ และแช่แข็งอีกครั้ง จะส่งผลเสียต่อตัวอ่อนได้

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.


https://www.primefertilitycenter.com/ข้อดีของการตรวจโครโมโซ

Related Posts