ท่อนำไข่บวมน้ำ! อีกสาเหตุที่ทำให้คุณมีลูกยาก

 

อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าท่อนำไข่มีความสำคัญต่อกระบวนการปฏิสนธิ ดังนั้นหากท่อนำไข่มีปัญหา หรือกรณีที่มีลักษณะบวมน้ำก็จะเป็นอุปสรรคในการตั้งครรภ์ได้

ภาวะท่อนำไข่บวมน้ำ (hydrosalpinx)

คือลักษณะของท่อนำไข่ส่วนปลายเกิดการอุดตัน ทำให้สารคัดหลั่งที่สร้างจากท่อนำไข่ไม่สามารถจะระบายออกไปได้ จึงเกิดภาวะที่มีน้ำคั่งอยู่ในท่อนำไข่ จนทำให้ท่อนำไข่เกิดการบวมพองออกนั่นเอง

แล้วท่อนำไข่บวมน้ำ เป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์อย่างไรบ้าง?

1. เมื่อส่วนปลายมีการอุดตัน ก็จะเกิดการไหลย้อนกลับของน้ำภายในท่อนำไข่ที่โป่งพองเข้าสู่โพรงมดลูก และทำให้ขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนและน้ำอาจเป็นตัวพัดพาให้ตัวอ่อนหลุดได้
2. มีการหลั่งสารอักเสบ ทำให้ความเหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนภายในโพรงมดลูกลดน้อยลง
3. ความเป็นพิษของน้ำที่ขังในท่อนำไข่ มีผลต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตได้ไม่ดี และอัตราการฝังตัวที่ลดลง

หากคุณผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาท่อนำไข่บวมน้ำ แนะนำให้รีบมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษามีบุตรยาก เพื่อตรวจและหาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละรายต่อไป

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

Related Posts