Blighted Ovum, ท้องลม, 假妊娠

ท้องลมคืออะไร

ท้องลม หรือ ภาวะไข่ฝ่อ (Anembryonic Pregnancy หรือ Blighted ovum ) คือความผิดปกติของการตั้งครรภ์อย่างหนึ่ง เป็นการที่ไข่กับอสุจิปฏิสนธิกันและกลายเป็นตัวอ่อนมาฝังตัวที่โพรงมดลูก แต่ตัวอ่อนกลับหยุดการเจริญเติบโตและฝ่อหายไปเหลือเพียงถุงน้ำคร่ำและรกที่เจริญเติบโตต่อ ดังนั้นเมื่อตรวจอัลตราซาวนด์จึงพบเพียงถุงน้ำคร่ำแต่ไม่พบตัวอ่อน ซึ่งหมายความว่าตัวอ่อนเสียชีวิตหรือแท้งแล้วนั่นเอง

สำหรับสาเหตุท้องลมอาจเกิดจาก ตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งมาจากไข่ที่ไม่สมบูรณ์ (แม่อายุมาก) หรืออสุจิไม่แข็ง รวมถึงแม่มีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัว

 

รู้จักบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสูติ-นรีเวช และด้านภาวะมีบุตรยาก

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/ท้องลมคืออะไร

Related Posts