Ectopic Pregnancy,宫外孕,ท้องนอกมดลูก,มีลูกยาก

รู้จัก…ท้องนอกมดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือ Ectopic Pregnancy คือการที่ตัวอ่อนเดินทางไปไม่ถึงโพรงมดลูกในเวลาที่ต้องฝังตัวเพื่อพัฒนาจึงเกิดการฝังตัวในบริเวณอื่น โดยจุดที่มักเกิดขึ้นคือบริเวณท่อนำไข่หรือปีกมดลูก

ท่อนำไข่เป็นจุดที่ไข่ปฏิสนธิกับอสุจิ เกิดตัวอ่อนแล้วค่อยๆ เคลื่อนตัวไปยังโพรงมดลูก แต่หากท่อนำไข่มีผังพืด มีการอักเสบ หรือรูปร่างผิดปกติ ก็จะทำให้เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนตัวได้ นอกจากนั้นยังอาจมาจากตัวอ่อนที่ผิดปกติจึงเคลื่อนตัวมายังโพรงมดลูกช้าได้ด้วยเช่นกัน

ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกมีหลายอย่าง เช่น การสูบบุหรี่ ใช้ยาคุมฉุกเฉิน เคยติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานหรือปีกมดลูก เป็นต้น

หากเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกจะมีอาการปวดท้อง มีเลือดออกในช่องท้องปริมาณมากเป็นอันตรายและต้องยุติการตั้งครรภ์ในที่สุด สำหรับการรักษามักโดยการผ่าตัด

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/รู้จัก-ท้องนอกมดลูก

Related Posts

เด็กหลอดแก้ว ราคาแพงจริงหรือไม่

12

มิ.ย.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

เด็กหลอดแก้ว ราคาแพงจริงหรือไม่? และแตกต่างจากเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์ธรรมชาติอย่างไร?

เด็กหลอดแก้ว ราคาแพงจริงหรือไม่? และแตกต่างจากเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์ธรรมชาติอย่างไร? ไ […]

ทำไมต้องแช่แข็งอสุจิ! การแช่แข็งอสุจิคืออะไร? เหมาะกับใครบ้าง?

08

มิ.ย.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

ทำไมต้องแช่แข็งอสุจิ! การแช่แข็งอสุจิคืออะไร? เหมาะกับใครบ้าง?

  ทำไมต้องแช่แข็งอสุจิ! การแช่แข็งอสุจิคืออะไร? เหมาะกับใครบ้าง? การแช่แข็งอสุจิ (Spe[…]