อวัยวะถูกกดทับ เสียดสี จากการปั่นจักรยาน อาจมีส่วนทำให้มีบุตรยากได้!

 

การเล่นกีฬา อย่างการปั่นจักรยาน ส่วนใหญ่ก็มักจะใส่ชุดรัดรูป หรือกางเกงที่กระชับ รวมถึงอานขี่จักรยานที่ค่อนข้างเล็ก เวลานั่งลงไปทำให้ลูกอัณฑะถูกกดทับพอดี แล้วความร้อน ความอับชื้นระหว่างทำกิจกรรมก็จะเหนี่ยวนำอุณหภูมิร่างกายให้สูงขึ้น

เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น (อยู่ที่ประมาณ 36-37 องศา) นั่นจึงเป็นอุณหภูมิที่ไม่เหมาะต่อการสร้างเซลล์อสุจิ รวมถึงการที่ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงลูกอัณฑะได้มากพอนั้น อาจส่งผลกระทบไปถึงการสร้างเซลล์อสุจิที่ลดลงได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบนี้มักเป็นแค่ชั่วคราว ไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงระยะยาวอะไรค่ะ และหากร่างกายยังมีสารอาหารครบถ้วนดี สุขภาพแข็งแรง การผลิตอสุจิก็จะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

เพราะปัจจัยที่ทำให้การสร้างเซลล์อสุจิผิดปกตินั้น มีปัจจัยทั้งด้านโรคประจำตัว ความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์อื่นๆ ที่ต้องมาตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดอีกครั้ง

คุณผู้ชายที่ชื่นชอบการขี่จักรยาน และอยากรู้เคล็ดลับการขี่จักรยานโดยไม่ทำให้อัณฑะถูกกดทับมากเกินไป ก็จะแนะนำให้ใส่ชุดขี่จักรยานที่ไม่รัดรูป หรือกระชับสัดส่วนเกินไป มีการใช้อุปกรณ์เสริม หรือใช้อานขี่จักรยานที่นุ่ม ไม่แข็งมาก และระยะเวลาในการขี่จักรยานต่อ 1 ครั้งก็ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงจะดีที่สุดค่ะ

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

ICSI การทำอิ๊กซี่ การทำอิ๊กซี่ หรือ Intracytoplasmic sperminjection (ICSI) เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งขั้นตอนคล้ายกับการทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF แต่การทำอิ๊กซี่จะมีความแตกต่างคือ อิ๊กซี่เป็นการนำเอาอสุจิที่ผ่านการคัดเลือกที่ดีที่สุดหนึ่งตัวผสมต่อไข่ที่อยู่ในระยะที่เหมาะสมในการปฏิสนธิหนึ่งใบ โดยการใส่อสุจิเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง กระบวนการนี้จะต้องมีการกระตุ้นไข่ด้วยยาฮอร์โมนเพื่อให้ได้ไข่จำนวนหลายใบ และยังให้ผลการปฏิสนธิเป็นที่น่าพึงพอใจ ช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิหรือการปฏิสนธิแบบผิดปกติอันเนื่องมาจากไข่และอสุจิ เช่น การเกิดการผสมด้วยอสุจิหลายตัว, อสุจิไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่เพื่อเข้ามาปฏิสนธิได้ เป็นต้น หลังจากนั้นตัวอ่อนจะถูกนำไปเพาะเลี้ยงในภาวะที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการตัวอ่อน แล้วจึงนำตัวอ่อนฉีดกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวที่มดลูกและเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไป

คู่สมรสที่ควรรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการทำ ICSI
1. ฝ่ายหญิงมีอายุค่อนข้างมาก (มากกว่า 35 ปี)
2. ฝ่ายหญิงมีภาวะท่อนำไข่ตีบตันทั้งสองข้าง
3. ฝ่ายหญิงมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่อนข้างรุนแรง
4. ฝ่ายหญิงมีการทำงานของฮอร์โมนรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง หรือโรคถุงน้ำรังไข่ (PCOS)
5. ฝ่ายชายมีอสุจิผิดปกติรุนแรง ทั้งทางด้านรูปร่าง ความสามารถในการเคลื่อนที่ รวมถึงจำนวนของอสุจิด้วย
6. ฝ่ายชายที่เป็นหมันหรือทำหมัน แต่ยังคงมีการสร้างอสุจิและสามารถนำอสุจิออกมาได้จาก วิธีการผ่าตัด เช่น การทำ PESA, TESA, TESE เป็นต้น
7. คู่สามีภรรยาที่เคยไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายด้วยวิธี IVF
8. คู่สามีภรรยาที่ต้องการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมด้วยของตัวอ่อน

FET การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง
การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง หรือ FET (FROZEN EMBRYO TRANSFER) คือการนำเอาตัวอ่อนที่ถูกแช่แข็งไว้มาผ่านกระบวนการละลาย (THAWING) และย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก ซึ่งในกรณีนี้คนไข้สามารถเลือกช่วงเวลาที่ตนเองสะดวกได้ เช่น 1-2 เดือนหลังจากกระบวนการปฏิสนธิ การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งในสตรีที่มีอายุมากกว่า 35 ปีจะให้ผลดีกว่าการย้ายตัวอ่อนในรอบสด

เนื่องจากในกรณีที่ฝ่ายหญิงกระตุ้นไข่ได้หลายใบจะทำให้มีฮอร์โมนผลิตออกมาจากรังไข่ปริมาณมาก ซึ่งฮอร์โมนนี้จะส่งผลทำให้คุณภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกด้อยลง และทำให้โอกาสการฝังตัวของตัวอ่อนลดลงแม้ตัวอ่อนจะมีคุณภาพดีก็ตาม ดังนั้นการใส่ตัวอ่อนตามหลังการเก็บไข่เลยอาจไม่เหมาะสมนักในกรณีนี้

นอกจากนั้นผลการศึกษาจากหลายสถาบันก็มีแนวโน้มว่าการใส่ตัวอ่อนในรอบแช่แข็งและละลายจะให้โอกาสการตั้งครรภ์ที่สูงกว่าใส่หลังเก็บไข่เลย ด้วยเรื่องของคุณภาพเยื่อบุโพรงมดลูกที่พร้อมมากกว่าดังนั้นการเลือกย้ายตัวอ่อนในรอบใดนั้นแพทย์จะพิจารณาให้เหมาะสมกับคู่สมรสเป็นราย ๆ ไป

ทำ ICSI ราคา มีบุตรยาก

Related Posts