อัตราความสำเร็จของผู้ใช้บริการ Prime Fertility Clinic

JAN---MAR23-(TH)
อัตราความสำเร็จ2022--JAN---DEC-(TH)
อัตราความสำเร็จ2021-th
อัตราความสำเร็จq4
อัตราความสำเร็จ

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จ By Prime Fertility Clinic

คู่สมรสชาวจีนจากมณฑล LIAONING ฝ่ายหญิงอายุ 47 ปี ฝ่ายชายอายุ 54 ปี ใช้วิธี ICSI ทำครั้งเดียวสำเร็จ

พยายามด้วยวิธีธรรมชาติตลอด 9 ปีนับตั้งแต่แต่งงาน เคยทำIUIมาหลายครั้ง ตั้งครรภ์สำเร็จ ICSI/IVF เพียงครั้งเดียว

ทำ ICSI/IVF หรือเด็กหลอดแก้วประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก

น้องแฝดชายที่น่ารักทั้ง 3 คน จากวิธีการทำ ICSI ของคุณพ่อชาวจีนวัย 46 และคุณแม่ชาวจีนวัย 47 ปี