อัตราความสำเร็จของผู้ใช้บริการ เด็กหลอดแก้ว ที่ Prime Fertility Clinic

คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก ฝากไข่ เด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ ICSI IUI IVF ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO

JAN---JUN24-(TH)
JAN---DEC23-(TH)
อัตราความสำเร็จ2022--JAN---DEC-(TH)
อัตราความสำเร็จ2021-th
อัตราความสำเร็จq4
อัตราความสำเร็จ

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จ By Prime Fertility Clinic

คู่สมรสชาวจีนจากมณฑล LIAONING ฝ่ายหญิงอายุ 47 ปี ฝ่ายชายอายุ 54 ปี ใช้วิธี ICSI ทำครั้งเดียวสำเร็จ

พยายามด้วยวิธีธรรมชาติตลอด 9 ปีนับตั้งแต่แต่งงาน เคยทำIUIมาหลายครั้ง ตั้งครรภ์สำเร็จ ICSI/IVF เพียงครั้งเดียว

ทำ ICSI/IVF หรือเด็กหลอดแก้วประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก

น้องแฝดชายที่น่ารักทั้ง 3 คน จากวิธีการทำ ICSI ของคุณพ่อชาวจีนวัย 46 และคุณแม่ชาวจีนวัย 47 ปี

สนใจเข้ารับการปรึกษาภาวะมีบุตรยาก

โทร : 062-648-6688 / 062-648-8866 / 02-029-1418–9
Line : @primefertility ( http://line.me/ti/p/~@primefertility )
Facebook : m.me/primefertilitycenter
Instagram / Twitter : primefertilitycenter
E-mail : [email protected]