Lifespan and Production of Sperm,อายุของอสุจิและการสร้างอสุจิ,精子的存活以及产生精子的流程

อายุของอสุจิและการสร้างอสุจิ

อายุของอสุจิ

อสุจิ (Sperm) โดยทั่วไป ถ้าอยู่ภายในร่างกาย สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง 7 วันแต่ความสมารถในการปฎิสนธิจะดีในช่วง 48 ชั่วโมงแรก หรือประมาณ 2 วันหลังมีเพศสัมพันธ์ โดยผู้ชายสามารถผลิตอสุจิได้ตลอดชีวิตถ้าสุขภาพยังดี โดยปริมาณของอสุจิอาจลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถทำให้ตั้งครรภ์ได้หากอสุจิมีความแข็งแรงมากพอ

การสร้างอสุจิ

กระบวนการผลิตตัวอสุจิ และน้ำอสุจิจะเริ่มจากในลูกอัณฑะ (Testis) มีหลอดเล็กๆ มากมายเรียกว่า ท่อสร้างเชื้ออสุจิ (Seminiferous Tubules) ทำหน้าที่ผลิตตัวอสุจิแล้วเก็บไว้ชั่วคราวที่หลอดเก็บตัวอสุจิ (Epididymis) ซึ่งอยู่ด้านหลังของลูกอัณฑะ ท่อนำตัวอสุจิ (Vas Deferens) เป็นท่อต่อจากลูกอัณฑะไปยังถุงเก็บน้ำอสุจิ (Seminal Vesicle) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตและเก็บน้ำอสุจิ ตัวอสุจิจะเคลื่อนมาตามท่อนำอสุจิมาพักอยู่ในถุงเก็บน้ำอสุจิรวมกับน้ำอสุจิ ทำให้ตัวอสุจิแหวกว่ายได้สะดวกขึ้น เมื่อผู้ชายถึงจุดสุดยอดก็จะหลั่งน้ำอสุจิออกมาทางท่อปัสสาวะซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับถุงเก็บน้ำอสุจิและกระเพาะปัสสาวะ การหลั่งน้ำอสุจิแต่ละครั้งจะมีประมาณ 1.5-5 มล. มีตัวอสุจิอออกมาประมาณ 60-500 ล้านตัว

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
ฉีดเชื้อ ราคา  มีบุตรยาก | Semen Analysis

Related Posts