AMH Hormone,抗缪勒管激素

AMH ฮอร์โมนที่บ่งบอกจำนวนไข่ของผู้หญิง

ฮอร์โมน AMH (Anti- Mullerian Hormone) หรือแอนตี้มูลเลอเรียน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากไข่อ่อน ปริมาณของฮอร์โมนนี้บ่งบอกถึงปริมาณไข่สำรองที่มีอยู่ในรังไข่ จึงสามารถประเมินปริมาณไข่ของผู้หญิงที่มีอยู่จากฮอร์โมนนี้ได้ และหากฮอร์โมน AMH นี้ลดลงจะบ่งชี้ว่าจำนวนและคุณภาพไข่หลังการ

กระตุ้นไข่น่าจะน้อย โอกาสที่มีลูกก็ลดน้อยลงไปด้วย

ดังนั้นเมื่อคุณผู้หญิงไปรักษาภาวะมีบุตรยาก แพทย์จะมีการเจาะเลือดตรวจเช็กฮอร์โมนตัวนี้เพื่อประเมินการทำงานของรังไข่และภาวะการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการวางแผนรักษาภาวะมีบุตรยากนั่นเอง

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/amh-ฮอร์โมนที่บ่งบอกจำนวน

Related Posts

แนะนำวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

15

พ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว แนะนำวิธีในการรักษาภาวะม […]