AMH Hormone,抗缪勒管激素

AMH ฮอร์โมนที่บ่งบอกจำนวนไข่ของผู้หญิง

ฮอร์โมน AMH (Anti- Mullerian Hormone) หรือแอนตี้มูลเลอเรียน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากไข่อ่อน ปริมาณของฮอร์โมนนี้บ่งบอกถึงปริมาณไข่สำรองที่มีอยู่ในรังไข่ จึงสามารถประเมินปริมาณไข่ของผู้หญิงที่มีอยู่จากฮอร์โมนนี้ได้ และหากฮอร์โมน AMH นี้ลดลงจะบ่งชี้ว่าจำนวนและคุณภาพไข่หลังการ

กระตุ้นไข่น่าจะน้อย โอกาสที่มีลูกก็ลดน้อยลงไปด้วย

ดังนั้นเมื่อคุณผู้หญิงไปรักษาภาวะมีบุตรยาก แพทย์จะมีการเจาะเลือดตรวจเช็กฮอร์โมนตัวนี้เพื่อประเมินการทำงานของรังไข่และภาวะการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการวางแผนรักษาภาวะมีบุตรยากนั่นเอง

Related Posts

เนื้องอกมดลูก,子宫肌瘤, Myoma uteri

26

มิ.ย.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

เนื้องอกมดลูกเกิดจากอะไร

80-90 % ของผู้หญิงที่ตรวจพบเนื้องอกจะไม่ใช่เนื้อร้าย สาเหตุจริงๆแล้วยังไม่มีสาเหตุชัดเจนว่าเกิดจากอะไร แต่เชื่อว่ามีการแบ่งตัวมากผิดปกติ กลุ่มเสี่ยงอาจเกิดในผู้หญิงที่มีพันธุกรรมมาก่อน แต่ก็ยังไม่มีผลวิจัยชัดเจนว่าเกิดจากอะไร […]

จริงหรือไม่ใช้ยาคุมเสี่ยงมะเร็ง,Contraceptives can increase cancer risk. True or False?,服用避孕药是否导致癌症?

02

มิ.ย.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

จริงหรือไม่ ใช้ยาคุมเสี่ยงมะเร็ง?

ยาคุมเป็นยาที่เข้าไปเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายมากขึ้น เพื่อช่วยด้านการคุมกำเนิด แต่เมื่อใช้ยาคุมอย่างต่อเนื่อง หรือใช้บ่อยๆ จะส่งผลให้เป็นมะเร็ง จริงหรือไม่? […]