ฮอร์โมน FSH กับความสำคัญในการกระตุ้นรังไข่!

 

Follicle Stimulating Hormone หรือ FSH เป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมอง มีหน้าที่หลั่งมากระตุ้นในส่วนของรังไข่ โดยตามหลักการถ้าผู้หญิงที่มีฮอร์โมนตามปกติ ค่า FSH มักจะไม่เกิน 10 mIU/ml ในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์

เมื่อหลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองมากระตุ้นรังไข่ก็จะมากระตุ้นฟองไข่เล็กๆ เรียกว่า follicle ซึ่งฟองไข่เหล่านี้ถ้าตอบสนองต่อฮอร์โมน FSH ก็จะขยายขนาดขึ้น เมื่อเวลาที่เราอัลตราซาวด์ฟองไข่ก็จะโตขึ้น

รวมไปถึงไข่ใบไหนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมน FSH ดีที่สุดก็จะเป็นใบที่แข็งแรงที่สุด ถ้าพูดถึงรอบธรรมชาติก็จะเป็นใบที่เด่น เพราะไข่จะโตแค่ใบเดียว คือเป็นใบที่ตอบสนองดีต่อฮอร์โมน FSH ที่สุด

ซึ่งก็แปลว่าตอบสนองดีไข่ก็จะโตต่อ แล้วก็จะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงออกมาเรื่อยๆ สุดท้ายไข่ใบที่แข็งแรงที่สุดก็จะเตรียมตกนั่นเอง

FSH ยังเป็นฮอร์โมนหลักสำคัญเพื่อใช้กระตุ้นไข่ คัดเลือกใบเด่น และกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนเพศหญิงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งค่า FSH ไม่ได้คงที่ในแต่ละรอบเดือน โดยจะเจาะดูช่วงวันที่ 2-3 ของรอบเดือนนั้นๆ

อย่างที่บอกว่าค่าฮอร์โมน FSH ในวัยเจริญพันธุ์ไม่ควรที่จะสูงเกิน 10 mIU/ml แต่ถ้าอยู่ในระดับที่สูงเกินนี้ ก็จะบ่งบอกถึงการทำงานของรังไข่เริ่มผิดปกติ และไม่ค่อยตอบสนอง

โดยค่า FSH ที่สูงก็จะบ่งบอกถึงรังไข่เริ่มเสื่อม แปลว่าฮอร์โมนต้องหลั่งออกมาเยอะๆ เพื่อกระตุ้นให้ฮอร์โมนเพศหญิงออกมาเท่าเดิม ดังนั้นถ้าตรวจออกมาแล้วค่า FSH สูง ก็แสดงว่ารังไข่เริ่มเสื่อมแล้วนั่นเอง

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

ทำอิ๊กซี่ ราคา คลินิก ivf

Related Posts

แนะนำวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

15

พ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว แนะนำวิธีในการรักษาภาวะม […]