29

ธ.ค.

IUI “ECO” PACKAGE
เริ่มต้นปีใหม่กับโปรโมชั่นพิเศษ ทำ IUI

ในราคา 17,900 บาท

9224

แพ็กเกจนี้สำหรับคู่สมรสชาวไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยเท่านั้น

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
062-648-8866 ,  02-029-1418-9

Facebook facebook.com/primefertilitycenter

Line : @primefertility

หมายเหตุ :

🚩 Promotion “IUI Eco Package” เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 2564 เท่านั้น
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายใน วันที่ 30 ส.ค. 2564
🚩 แพ็กเกจนี้ ยังไม่รวมรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง (Pre Stimulation LAB) คลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับบริการเข้ารับการตรวจดังกล่าวทุกรายการกับไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก เพื่อผลสำเร็จของการตั้งครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โปรดติดตามการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายของคลินิกฯ ได้ผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ
🚩กรณีจองแพ็กเกจแต่ยังไม่เริ่มกระบวนการรักษา ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาแพ็กเกจ โดยหากมีการยกเลิกแพ็กเกจ คลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวนดังกล่าว
🚩 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกัน หรือหักลบกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า