01

ต.ค.

ICSI NEXT GEN Package
แพ็กเกจเด็กหลอดแก้ว ICSI + Biopsy และ ตรวจโครโมโซม  + ย้ายตัวอ่อน (รอบแช่แข็ง) + แช่แข็งตัวอ่อน 2 ปี

สำหรับคู่สมรสชาวไทย
หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทยเท่านั้น

Prime Fertility Clinic
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO

จัดแพ็กเกจ ICSI + NGS + FET เหมาจ่าย

พิเศษ เพียง 279,000 บาท

แพ็กเกจนี้รวมการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้รับบริการสามารถวางแผนการรักษาต่อไป และมีบุตรได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล

ระยะเวลา :
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียด / นัดหมายเพิ่มเติม

Facebook : Inbox

โทร : 062-648-8866
02-029-1418-9

Line : @primefertility

รายละเอียดแพ็กเกจ :
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายหญิง
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL, AMH, FSH, TSH, E2
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายชาย
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL + Semen Analysis (การตรวจวิเคราะห์เชื้ออสุจิ)
• แพ็กเกจกระตุ้นไข่ Ovarian Stimulation Package
*กรณีการพบแพทย์และการใช้ยาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ ไม่รวมยา Pergoveris
• ค่าตรวจภายใน + อัลตราซาวนด์ตลอดกระบวนการรักษา
• ค่าตรวจเลือดระหว่างการกระตุ้นไข่
• ยาฉีดป้องกันไข่ตก
• ยาฉีดกระตุ้นไข่สุก
• ยาระงับความรู้สึก
• ค่าเก็บไข่และยากลับบ้านหลังเก็บไข่ (ไม่รวมยา Cetrotide หลังเก็บไข่ และยาลดการเกิดน้ำในช่องท้อง)
• ค่านรีแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ตลอดกระบวนการรักษา
•  ค่าห้องปฏิบัติการ + ICSI + HA ICSI + ค่าบริการเจาะเปลือกตัวอ่อนด้วยการยิงเลเซอร์ + ค่าเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
• การตรวจโครโมโซมตัวอ่อน 3 ตัวแรกรวมการแช่แข็งตัวอ่อน 2 ปี และการดูดเซลล์เพื่อตรวจโครโมโซม
• แพ็กเกจย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง Gold Package รวมรายการตรวจในห้องปฏิบัติการ (กรณีผลเลือดเกิน 3 เดือน) ค่าตรวจภายใน ค่าบริการทางการแพทย์ ยาเตรียมผนังมดลูก และยาระยะลูเตียล 15 วัน

 

หมายเหตุ :

🚩 ICSI NEXT GEN Package  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2563 โดยสามารถเข้าร่วมการรักษาได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
🚩 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกัน หรือนำไปหักลบกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
🚩 แพ็กเกจนี้สำหรับคู่สมรสชาวไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยเท่านั้น
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่น
แพ็กเกจเด็กหลอดแก้ว 279,000