• Client :
    A
  • Tags :
  • Category :
  • Project Url :
    B
  • Date :
    13/03/2023

คุณกฤตพร (อายุ 28 ปี) และสามี ประสบปัญหามีลูกยาก พยายามมานานกว่า 1 ปีก็ยังไม่ท้อง แม้จะอายุไม่มากแต่กลับต้องประสบปัญหาไข่น้อย มีค่า AMH 0.8 เท่านั้น ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจเข้ามารับการรักษากับคุณหมอใหม่ ซึ่งคุณหมอก็ได้วางแผนการรักษาร่วมกับให้รับประทานวิตามินบำรุงร่างกายทั้งสองฝ่าย คุณกฤตพรกระตุ้นไข่ทั้งหมด 2 รอบ เพราะครั้งแรกได้ตัวอ่อนที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งในครั้งที่ 2 หลังจากผสมก็ได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มาถึง 4 ตัว และในที่สุดก็ตั้งครรภ์แฝดได้สำเร็จ แถมยังเป็นแฝด 3 ที่เกิดจากการแบ่งตัวในท้องด้วย