โปรเจสเตอโรน, Progesterone, 孕酮

07

ธ.ค.

โปรเจสเตอโรน ฮอร์โมนอีกตัวที่สำคัญของคุณแม่

นอกจากเอสโตรเจนที่คุ้นหูกันแล้ว ยังมีฮอร์โมนที่สำคัญสำหรับผู้หญิงอีกตัวหนึ่ง นั่นก็คือฮอร์ […]

ICSI, 单精子注射

07

ธ.ค.

5 คำถามคลายสงสัยเรื่องอิ๊กซี่

หลายคนอาจจะเคยได้ยินการพูดถึงการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี “อิ๊กซี่ ICSI” แล้ววิธีการนี้เป[…]

06

ธ.ค.

ช่วงกระตุ้นไข่-ย้ายตัวอ่อน หากไม่สบายต้องทำอย่างไร

ช่วงที่รักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งจะมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างเช่น การกระตุ้นไข่ การเก็บไข่ […]