เด็กหลอดแก้ว ราคา

เด็กหลอดแก้ว เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก

เด็กหลอดแก้ว เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก

เด็กหลอดแก้ว เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก

ความหวังใหม่ของคนอยากมีลูก ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี ‘เด็กหลอดแก้ว’

ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ‘เด็กหลอดแก้ว’

เด็กหลอดแก้ว หรือ In vitro fertilization (IVF) คือ การนำเซลล์สืบพันธุ์ของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ซึ่งก็คือ ‘ไข่’ ของฝ่ายหญิง และ ‘เชื้ออสุจิ’ ของฝ่ายชาย มาปฏิสนธิกันในห้องปฏิบัติการ หรือที่นิยมเรียกกันว่า ‘หลอดแก้ว’ นั่นเอง โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ อย่าง IVF เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมน้อยกว่า ICSI เนื่องจากสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในกรณีที่ตัวไข่จากเพศชาย มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเซลล์เพศ หรือจำนวนของเซลล์เพศที่มีอยู่ แต่ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมของแต่ละคู่ โดยประกอบกับคำแนะนำจากแพทย์ที่ดูแล

คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่า เด็กหลอดแก้ว หมายถึงการสร้างตัวอ่อนของมนุษย์ และเลี้ยงให้อยู่ในหลอดแก้วจนออกมาเป็นเด็กทารก แท้จริงแล้วเราสามารถเลี้ยงตัวอ่อนของมนุษย์ หรือเลี้ยงตัวอ่อนให้อยู่ในหลอดแก้วได้ในห้องปฏิบัติการณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ในระยะเวลา 5-6 วัน จากนั้นจะต้องรีบนำตัวอ่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อป้องกันตัวอ่อนไม่เจริญเติบโตต่อ

เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว เป็นการช่วยให้เกิดการปฏิสนธิของไข่และอสุจิในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์มากที่สุด เพื่อเอื้ออำนวยให้ไข่และอสุจิได้ปฏิสนธิกันอย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จ โดยจะกระทำการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย จนเกิดเป็นตัวอ่อนขึ้น และนำตัวอ่อนที่ได้ย้ายใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัว และเกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

5 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้ว

 1. การทำเด็กหลอดแก้วเหมาะกับคู่รักที่มีปัญหาสุขภาพในด้านใด?
  คู่รักหรือคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยาก ฝ่ายหญิงมีปัญหาท่อนำไข่ตันทั้งสองข้าง หรือฝ่ายชายที่มีปัญหาเชื้ออสุจิไม่แข็งแรง มีปริมาณเชื้ออสุจิน้อยมาก การเคลื่อนไหวของเชื้ออสุจิผิดปกติ รวมถึงคู่รักที่มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ผ่านการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีอื่นๆ มาแล้ว เช่น การทำ IUI หรือฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง มากกว่า 4-6 ครั้ง แต่ฝ่ายหญิงก็ยังคงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ การทำเด็กหลอดแก้วจะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น
 2. ขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วแบบ ICSI ทำอย่างไร?
  เมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ได้ทำการวินิจฉัย ประเมินผลด้านสุขภาพของคู่รัก และเลือกรูปแบบการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เหมาะสมให้เรียบร้อยแล้ว แพทย์จะทำการนัดหมายโดยเริ่มจากการฉีดกระตุ้นไข่ให้กับฝ่ายหญิงเป็นระยะเวลา 10-14 วัน เมื่อไข่ได้ที่แล้วก็จะทำการเก็บไข่ โดยการอัลตราซาวด์ช่องคลอดพร้อมกับใช้เครื่องมือในการดูดเซลล์ไข่ หลังจากได้เซลล์ไข่มาเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายชายจะเข้ารับการเก็บเชื้ออสุจิ หลังจากนั้นก็จะทำการปฏิสนธิระหว่างไข่และเชื้ออสุจิ โดยนักวิทยาศาสตร์จะทำการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่ไข่โดยตรง จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการเลี้ยงตัวอ่อนเป็นระยะเวลา 5-6 วัน จนตัวอ่อนอยู่ในระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst Culture) จึงทำการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกซึ่งสามารถเลือกทำได้ 2 วิธีคือ ย้ายตัวอ่อนรอบสด และย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง หลังจากนั้นก็รอผลการตั้งครรภ์ต่อไป
 3. การทำเด็กหลอดแก้ว ราคาเท่าไหร่ ทำลูกแฝด ราคาแพงกว่าหรือไม่?
  ค่าใช้จ่ายโดยรวมของการทำเด็กหลอดแก้ว ราคาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตั้งแต่การเลือกเทคโนโลยีในการรักษา ปัญหาสุขภาพร่างกายของคู่รักแต่ละคู่มีความแตกต่างกัน ในระหว่างการรักษาแพทย์จึงมีความจำเป็นต้องใช้ปริมาณยาที่แตกต่างกันตามไปด้วย ซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษา
  ในส่วนของการตั้งครรภ์ลูกแฝดนั้น ต้องบอกก่อนว่าในทางการแพทย์ การตั้งครรภ์แฝดถือว่ามีความเสี่ยงและมีอันตรายมากกว่าการตั้งครรภ์ปกติ โดยส่วนใหญ่ฝาแฝดที่เกิดจากกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วจะเป็นแฝดเทียม หรือที่มักเรียกกันว่า ‘แฝดคนละฝา’ เกิดจากไข่คนละใบ หน้าตาจึงไม่เหมือนกันเป๊ะ แต่จะละม้ายคล้ายคลึงเหมือนเป็นพี่น้องกัน เพราะฉะนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง
 4. การทำเด็กหลอดแก้วมีอัตราความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน?
  อัตราความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว วัดได้จากอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ของฝ่ายหญิง การทำเด็กหลอดแก้วแบบ ICSI เป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ให้อัตราความสำเร็จอยู่ที่ 50-80%
 5. ข้อจำกัดของการทำเด็กหลอดแก้วมีอะไรบ้าง?
  ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว ส่วนใหญ่มาจากสุขภาพของคู่รักทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย โดยอุปสรรคด้านสุขภาพที่มักพบในฝ่ายหญิงได้แก่ รังไข่ไม่ทำงาน บริเวณมดลูกมีเนื้องอกที่ขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขก่อนเริ่มกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วได้
  สำหรับอุปสรรคด้านสุขภาพของฝ่ายชาย คือปัญหาความสมบูรณ์ของเชื้ออสุจิ มักพบว่าเชื้ออสุจิมีปริมาณน้อยมาก ตลอดจนเชื้ออสุจิมีการเคลื่อนไหวที่บกพร่องเป็นอย่างมาก หากไม่เจอตัวอสุจิก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทำ PESA/TESE โดยการเจาะเอาเชื้ออสุจิจากลูกอัณฑะโดยตรง และนำเข้าสู่กระบวนการทำ ICSI

ข้อจำกัดสำคัญอีกประการที่ผู้สนใจทำเด็กหลอดแก้วต้องพิจารณา คือความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องมีเครื่องมือและใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่มีความทันสมัย สะอาด ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน หรือ Embryologist โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการปฏิสนธิของไข่และอสุจิในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด

Prime Fertility Center ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร ให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยาก ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้รับมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 ก้าวล้ำการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีสุดทันสมัย เครื่องมือปฏิบัติการมีมาตรฐานสูงสุด เพาะเลี้ยงตัวอ่อนโดยทีมงานนัก Embryologist ผู้มากประสบการณ์ การันตีความสามารถจากการได้การรับรองจากสมาคมด้านการเจริญพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป (ESHRE)

มองหาศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยากที่มีอัตราความสำเร็จสูง และให้อัตราการละลายตัวอ่อนสูง นึกถึง Prime Fertility Center ศูนย์ให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากแบบครบวงจร บริการตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก ทำเด็กหลอดแก้ว ราคาพิเศษ ทั้ง IUI, IVF, ICSI และฝากไข่

ให้คู่รักทุกคู่เข้าถึงบริการทําลูกแฝด ราคาที่คนไทยเอื้อมถึงได้ ทุกเคสการรักษาอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ สูตินารีเวช นักวิทยาศาสตร์ และทีมพยาบาลที่พร้อมให้การดูแลตลอดตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการรักษา ไว้วางใจให้ Prime Fertility Clinic ดูแลความฝันของการมีเจ้าตัวน้อยของคุณ

 

สนใจเข้ารับการปรึกษาภาวะมีบุตรยาก สนใจทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ ICSI , IUI , IVF
โทร : 062-648-6688 / 062-648-8866 / 02-029-1418–9
Line : http://line.me/ti/p/~@primefertility
Facebook : https://www.facebook.com/primefertilitycenter
E-mail : [email protected]

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันพุธ , วันศุกร์และวันเสาร์
เวลา 08.00 – 16:00 น.
หยุดวันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

Related Posts

แนะนำวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

15

พ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว แนะนำวิธีในการรักษาภาวะม […]