08

ส.ค.

เรื่องราวความสำเร็จ By Prime Ferility Clinic

31485

คุณฉายวรรณ และคุณโสภณ (อายุ 38 ปี) ที่หลังจากปล่อยมีบุตรมายาวนานมากถึง 3 ปี ไม่ท้อง ประสบปัญหาไข่น้อย มีค่า AMH 0.396 เท่านั้น เก็บไข่ได้เพียง 3 ใบ ผสมและส่งตรวจโครโมโซมได้ตัวอ่อนที่ผ่านเกณฑ์มาเพียง 1 ตัว จนในที่สุดก็สามารถตั้งท้องลูกชายได้สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

26462

คุณสุวีรยา (อายุ 40 ปี) แม้ว่าจะมีความกังวลในเรื่องของอายุ แต่ก็ไม่เคยถอดใจที่จะเข้ามารักษากับคุณหมอใหม่ ซึ่งหลังจากผ่านกระบวนการต่างๆ ก็ได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพียง 1 ตัวเท่านั้น หลังจากส่องกล้องและเตรียมผนังมดลูก ก็ทำการย้ายตัวอ่อนและสามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว ตอนนี้คุณปลายก็ได้อุ้มลูกสาวแล้วค่า

24928

คุณพิมพ์ชนก (อายุ 30ปี) และสามี พยายามมีลูกมานานไม่ท้อง จึงได้ตัดสินใจเข้ามาปรึกษากับคุณหมอใหม่ ที่ Prime Fertility Clinic ตรวจเบื้องต้นพบว่า ฝ่ายชายมีน้ำเชื้อที่ต่ำกว่าเกณฑ์ คุณหมอจึงให้ยาไปทานบำรุงก่อนเข้ามาทำการเก็บน้ำเชื้อ หลังจากผ่านกระบวนการต่างๆ ท้ายที่สุดก็ได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มา 4 ตัวด้วยกัน และสามารถตั้งครรภ์สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว

28760

คุณวิภารัตน์ (อายุ 37 ปี) แม้ว่าจะบุตรมาแล้ว 1 คน แต่เมื่อพยายามมีลูกอีกคนก็มีได้ยาก และเคยผ่านการรักษาโดยการทำ IUI มาแล้วถึง 4 รอบ แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ทั้งคู่ตัดสินใจมาพบกับคุณหมอใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นพบว่าฝ่ายชายมีน้ำเชื้อที่น้อยกว่าเกณฑ์ คุณหมอก็ได้วางแผนการรักษา จนในที่สุดก็สามารถตั้งครรภ์ลูกชายได้สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว

26461

คุณจิตอารี (อายุ 32 ปี) ด้วยนะคะ แม้ว่าจะเคยมีลูกมาแล้วแต่ก็ยังท้องยาก จึงได้มาปรึกษากับคุณหมอใหม่ เพื่อเริ่มต้นทำ IUI แต่การทำ IUI ในครั้งแรกก็ยังไม่สำเร็จ เนื่องจากสามีน้ำเชื้อค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องได้รับยาบำรุงจากคุณหมอกลับไปทานก่อนที่จะกลับมาทำการเก็บน้ำเชื้ออีกครั้ง จนในที่สุดก็สามารถตั้งครรภ์ได้สำเร็จจากการทำ IUI ในครั้งที่ 2 นั่นเองค่ะ

24927

คุณธนิดา และ MR. Thibuad พร้อมกับน้องเอลิซ่า ที่วันนี้ก็ได้มีลูกชายอีกคนในท้องมาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัว ทั้งคู่ได้เข้ามาพูดคุยกับคุณหมอใหม่ ที่ Prime Fertility Clinic เพื่อทำการวางแผนใส่ตัวอ่อนที่ฝากเอาไว้ ซึ่งหลังจากเตรียมพร้อมร่างกายตามที่คุณหมอแนะนำ ก็ทำให้คุณธนิดาสามารถตั้งครรภ์สำเร็จเป็นครั้งที่ 2 จากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

26464

คุณกุลศิริ และสามี (อายุ 41 ปี) เคยท้องลมมาถึง 2 ครั้ง และเคยทำ IUI มาแล้วจากที่อื่นถึง 2 รอบ แถมทำ ICSI จากที่อื่นใส่ตัวอ่อนมา 2 รอบก็ยังไม่ท้อง! จนในที่สุดก็ได้ปรึกษากับคุณหมอใหม่ ซึ่งในกระบวนการมีการกระตุ้นไข่ถึง 5 รอบ เตรียมผนังและใส่ตัวอ่อนอีก 3 ครั้ง และมีการทำ ERA Test ร่วมด้วย จนในที่สุดก็สามารถตั้งครรภ์ลูกสาวได้สำเร็จ

24929

คุณเอมมรินทร์ (อายุ 31 ปี) ที่ปล่อยมีบุตรมานานถึง 1 ปี ไม่ท้อง ทั้งๆ ที่เคยมีลูกมาก่อนหน้านี้แล้ว 1 คน คุณเอมมรินทร์และสามีก็ไม่รีรอที่จะมาปรึกษากับคุณหมอใหม่ ที่ Prime Fertility Clinic จากที่ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอก็เข้าสู่กระบวนการ ICSI โดยท้ายที่สุดได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มาทั้งหมด 4 ตัวด้วยกัน และก็สามารถตั้งท้องลูกชายได้สำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนในครั้งเดียว

23502

คุณดาวิดา (อายุ 34 ปี) และสามี ทั้งคู่ได้เข้ามาปรึกษาเรื่องการมีบุตร กับคุณหมอใหม่ หลังจากทำตามคำแนะนำของคุณหมอทำให้การรักษาผ่านไปได้ด้วยดี คุณดาวิดาใส่ตัวอ่อนครั้งเดียวติดเลยค่ะ แต่มีการแตกตัวต่อของตัวอ่อนจึงทำให้ตั้งครรภ์ได้แฝดชายจากการใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียวเลย